Fylleåleden delvis avstängd

Mellan den 1 september till den 28 februari 2023 kommer delar av Fylleåleden att stängas av och ledas om. Anledningen är att det ska byggas en ny gång- och cykelväg genom Trönninge ängar och en ny bro över Fylleån.

Blå linje i bilden är den ursprungliga sträcka av Fylleåleden. Den del av leden som kommer att stängas av är kryssad. Den röda linjen visar hur det leds om under arbetet.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se