Energibesparingsarbete i Halmstad Arena påverkar verksamheten

Under vecka 4 till 20 så kommer det pågående energibesparingsprojektet i Halmstad Arena att beröra hus B och C. Detta innebär att vi kommer att behöva stänga av hallarna i dessa hus i viss tid under perioden.

Arbetet börjar i hall B som kommer att vara stängd under vecka 4-6. Den verksamhet som berörs kommer i möjligast mån erbjudas en alternativ lokal.

Preliminär tidsplan

Hall B, vecka 4-6
Hall C2, vecka 7
Hall C3, vecka 8
Hall C4, vecka 9
Hall C5, vecka 10 till och med onsdag i vecka 11
Hall C6, torsdag i vecka 11 till och med vecka 12
Hall C1, vecka 18-20

Energibesparingsprojektet innebär ett antal åtgärder för att minska arenans energiförbrukning. I denna fasen byts all gammal armatur ut mot ny och energisnål LED-belysning. Vi hoppas att ni har förståelse för detta jobb och känner er stolta att ni bedriver verksamhet i en arena som prioriterar långsiktig hållbarhet.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se