Delar av Gamla Tylösandsvägen avstängt, Halmstad

Med start måndagen den 20 september färdigställer Halmstads kommun kvarvarande arbete från breddningen av Gamla Tylösandsvägen. Arbetet kommer att medföra tillfälliga avstängningar. Arbetet består i montage av nytt vägräcke samt justeringsarbeten i anslutning till den nya cirkulationsplatsen och planeras pågå under vecka 38-39. Under byggtiden kommer Gamla Tylösandsvägen vara helt avstängd för genomfart i en sträcka från Trottabergsvägen (ny väg) till Örlogsvägen. Trafiken kommer att ledas om.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se