• Halmstads webbplatser

Delar av Gamla Tylösandsvägen avstängt, Halmstad

Med start måndagen den 20 september färdigställer Halmstads kommun kvarvarande arbete från breddningen av Gamla Tylösandsvägen. Arbetet kommer att medföra tillfälliga avstängningar. Arbetet består i montage av nytt vägräcke samt justeringsarbeten i anslutning till den nya cirkulationsplatsen och planeras pågå under vecka 38-39. Under byggtiden kommer Gamla Tylösandsvägen vara helt avstängd för genomfart i en sträcka från Trottabergsvägen (ny väg) till Örlogsvägen. Trafiken kommer att ledas om.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se