Byggnation av gång- och cykelväg på Nyhemsgatan

Halmstads kommun bygger en 100 meter lång gång- och cykelväg samt en upphöjd passage utmed Nyhemsgatan 19. Det kommer att vara möjligt att passera arbetsplatsen under hela byggets gång.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se