Busshåll­platsen vid Cirkus­platsen tillgänglighets­­anpassas

Arbeten som ska utföras vid hållplats Cirkusplatsen läge A:

  • Tillgänglighetsanpassas
  • Busshållplatskantstöd
  • Taktila stråk
  • Belysning till väderskydd
  • Nytt väderskydd
  • Asfaltering av perrong

Framkomligheten påverkas, då det blir trångt att passera i riktning mot stan.

Arbetet påbörjas 1 juni och pågår ett par veckor framöver.

Karta som visar var busshållplatsen ligger, i korsningen Växjövägen – Frennarpsvägen.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se