• Halmstads webbplatser

Brunt vatten i Kvibille, läcksökning pågår

Läcksökning pågår i Kvibille med anledning av att flera har brunfärgat vatten i kranen. När trycket i ledningen förändras, i samband med bland annat läckor, så lossnar järnpartiklar och följer med vattnet, därav blir kranvattnet brunt.
Att vattnet är missfärgat betyder inte att det är farligt men det kan både se och vara oaptitligt att dricka då det ofta får en smak av järn. Vår rekommendation är att undvika att dricka vattnet så länge det är missfärgat. Vi rekommenderar också att man låter bli att tvätta vittvätt för att undvika att kläderna missfärgas.
Denna information uppdateras när felsökningen är klar.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se