• Halmstads webbplatser

Beroende på väder kan behov av bräddning uppstå.

Vi har varierande väder framför oss och det kan lokalt komma stora regnmängder under kort tid. Vid dessa tillfällen kan vi behöva brädda på grund av att ledningsnät och reningsverk ej ska bli överbelastade och riskera att avloppsvatten "går baklänges". Här kan du läsa mer om bräddning: https://www.lbva.se/om-vatten-och-avlopp/avloppsvatten/avloppsledningsnat/braddning

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se