Begränsad framkomlighet: Väderögatan

Från och med den 11 oktober till 22 oktober kommer det vara begränsad framkomlighet på Väderögatan. Kommunen bygger om Hallandstrafikens bussperronger.

Passerande trafik kommer att vara möjlig, men ett körfält kommer att vara avstängt och med begränsad framkomlighet.

Hallandstrafiken hänvisar sina resenärer till tillfällighållplatser längs Väderögatan.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se