• Halmstads webbplatser

Begränsad framkomlighet Sennanvägen, Oskarström

Byggnations av gång- och cykelbana Sennanvägen, Oskarström.
Begränsad framkomlighet Brogatan upp emot Sennanvägen, förbi pizzerian samt Gärdesgatan.
Trafiken kommer att regleras med trafikljus.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se