Begränsad framkomlighet på Carl Kuylenstjernas väg

För att kunna koppla en ny gång- och cykelbana till skolan, flyttas övergångsstället österut. Under tiden är framkomligheten begränsad.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se