Begränsad framkomlighet och avstängda gator i centrala Halmstad

Under vecka 32 och 33 kommer kommunen att utföra beläggningsarbeten på flera gator. Det kommer att innebära minskad framkomlighet för bilister och i vissa fall även fotgängare och cyklister. Efter beläggningsarbetet kommer kommunen att måla vägmarkeringar, när vädret tillåter. Följande platser är berörda:

Wrangelsgatan, från korsningen Högelid till korsningen Växjövägen.
Korsningarna vid Högelid och Växjövägen kommer att vara öppna. Anslutningsgator till Wrangelsleden kan stängas av vid behov.

Slottsjordsvägen, från korsningen Slottsgatan till korsningen Flygaregatan.
Korsningarna vid Slottsgatan och Flygaregatan kommer att vara öppna. Anslutningsgator stängs av.

Carl Kuylenstjernas väg, från korsningen Wrangelsgatan till korsningen Snöstorpsvägen.
Korsningarna Wrangelsgatan och Snöstorpsvägen kommer att vara öppna. Boende och besökare till Hemmansvägen kommer att kunna passera in. Övriga anslutningar stängs av.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se