• Halmstads webbplatser

Begränsad framkomlighet i Slottsrondellen

På grund av beläggningsarbeten kommer Slottsrondellen (cirkulationsplatsen i slutet av Slottsjordsvägen, Timmermansleden, Slottsgatan och Karl X:s väg) vara avstängd för samtlig biltrafik mellan klockan 21.00-06.00 från kvällen den 22 september till och med morgonen 30 september. Vänligen välj alternativ väg.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se