Begränsad framkomlighet: Fågelvägen/ Rotorpsvägen

Från och med den 30 augusti till 8 oktober kommer det vara begränsad framkomlighet på Fågelvägen/ Rotorpsvägen i höjd med korsning Arkitektgatan/ Jönssons backe.Kommunen bygger om Hallandstrafikens bussperronger.

Passerande trafik kommer att vara möjlig, men ett körfält kommer att vara avstäng och med begränsad framkomlighet.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se