Begränsad framkomlighet Burmeistervägen och Jac Ericssons Väg (Norra utmarken), Halmstad

Byggnation av gång- och cykelbana, Jesperlundsvägen.
Begränsad framkomlighet mellan Burmeistervägen och Jac Ericssons Väg.
Trafiken kommer att ledas om.

Frågor och funderingar

Kontakta kommunen

Telefon: 035-13 70 00
E-post: direkt@halmstad.se