• Halmstads webbplatser

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp är något av det mest självklara i våra moderna hushåll. Vatten är även vårt viktigaste livsmedel. I Halmstads kommun är det vårt kommunala bolag Laholmsbuktens vatten och avlopp AB (LBVA) som ansvarar för att du får dricksvatten levererat till dig och att ditt avloppsvatten tas omhand och renas. På detta sätt skyddar vi miljön och människors hälsa.