Utvecklingsprogram

Ett utvecklingsprogram ligger till grund för kommande detaljplaner och andra förändringar och förbättringar som ska göras i ett område. Det innbär en mer detaljerad vision om den framtida utvecklingen och vad vi som kommun ska tänka på i fortsatt planering och utveckling av den fysiska miljön.