Projektkatalog

Intresset för Halmstads kommun och vad som händer här är stort. I projektkatalogen hittar du vilka samhällsbyggnadsprojekt som kommunen prioriterar och bedömer som möjliga att arbeta med resursmässigt under de närmaste två åren.

Projektkatalogen uppdateras kontinuerligt. Den redovisas och beslutas av kommunstyrelsen i juni respektive december varje år.

 • Beslut om den aktuella projektkatalogen togs den 13 december 2021.
 • Projekt som har tillkommit sedan förra projektkatalogen är markerade med "nytt" i rubriken
 • Beräknade start- och sluttider som har ändrats sedan förra projektkatalogen är skrivna i fet stil

Karta över pågående planer

Beskrivning av pågående planer

Strategiska planer

Framtidsplan 2050 – kommunomfattande översiktsplan

Högprioriterat projekt, nummer Ö1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Översiktsplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Kommunövergripande
 • Startdatum: 2019-1
 • Slutdatum: 2022-1

Dagvattenplan

Högprioriterat projekt, nummer Ö4

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Strategiskt planeringsdokument
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Kommunövergripande
 • Startdatum: 2021-1
 • Slutdatum: 2022-3

Strukturbild Trönninge centrumutvecklingsstråk

Prioriterat projekt, nummer TÖ2

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Strategiskt planeringsdokument
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Södra kustzonen (Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och/eller Gullbranna)
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2022-2

FÖP Larsfrid och Vilmhelmsfält

Prioriterat projekt, nummer Ö2

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Ändring av översiktsplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna (Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och/eller Kistinge)
 • Startdatum: 2019-2
 • Slutdatum: 2024-4

FÖP Centrum

Högprioriterat projekt, nummer Ö3

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Strategiskt planeringsdokument
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden (centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och/eller Nyhem)
 • Startdatum: 2018-2
 • Slutdatum: 2022-3

Strukturplan norr om Sofieberg

Högprioriterat projekt, nummer H13Ö

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Strategiskt planeringsdokument
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna (Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och/eller Galgberget)
 • Startdatum: 2019-3
 • Slutdatum: 2022-2

Plan för transportsystemet

Högprioriterat projekt, nummer Ö5

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Strategiskt planeringsdokument
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Kommunövergripande
 • Startdatum: 2018-3
 • Slutdatum: 2022-1

Planprogram för Tullkammarkajen

Prioriterat projekt, nummer H35Ö

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplanprogram
 • Området i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden (centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och/eller Nyhem)
 • Startdatum: 2022-1
 • Slutdatum: 2023-1

Infrastruktur

Ny bro över Nissan vid Slottsmöllan, bostäder och centrum

Högprioriterat projekt, nummer I2

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Området i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna (Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och/eller Galgberget)
 • Startdatum: 2019-4
 • Slutdatum: 2022-3

Södra infarten, delprojekt etapp 2

Högprioriterat projekt, nummer I1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna (Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och/eller Kistinge)
 • Startdatum: 2017-4
 • Slutdatum: 2022-1

Halmstad hamnområde

Prioriterat projekt, nummer V19

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna (Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och/eller Kistinge)
 • Startdatum: 2021-1
 • Slutdatum: 2023-3

Halmstad Resecentrum, etapp 3, Stationsstaden (nytt)

Högprioriterat projekt, nummer H36

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden (centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och/eller Nyhem)
 • Startdatum: 2021-4
 • Slutdatum: 2026-4

Bostäder

Harplinge 1:11 och 1:13, Skeppet

Prioriterat projekt, nummer HARf1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen (Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och/eller Steninge)
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2023-1

Haverdal, del av Haverdal 27:1 och 18:53, Laxavägen

Prioriterat projekt, nummer HAV2

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen (Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och/eller Steninge)
 • Startdatum: 2018-4
 • Slutdatum: 2022-1

Haverdal 15:2, Klövervägen

Prioriterat projekt, nummer HAVf1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen (Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och/eller Steninge)
 • Startdatum: 2019-4
 • Slutdatum: 2021-4

Steninge, del av Bögesgård 1:33

Prioriterat projekt, nummer STf1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen (Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och/eller Steninge)
 • Startdatum: 2018-4
 • Slutdatum: saknas

Särdal 8:7

Prioriterat projekt, nummer STf2

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen (Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och/eller Steninge)
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2023-4

Getinge 17:2, Stiftelsegatan

Prioriterat projekt, nummer GE11

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet (Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen, Marbäck och/eller Tönnersjö)
 • Startdatum: 2021-3
 • Slutdatum: 2024-1

Getinge, Eskilstorp 2:4

Prioriterat projekt, nummer GE6

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet (Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och/eller Tönnersjö)
 • Startdatum: 2021-1
 • Slutdatum: 2022-4

Mätaren

Prioriterat projekt, nummer Hf7

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna (Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och/eller Galgberget)
 • Startdatum: 2021-4
 • Slutdatum: 2023-4

Kvibille, del av Kvibille 21:1, Harplingevägen

Prioriterat projekt, nummer K4

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet (Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och/eller Tönnersjö)
 • Startdatum: 2017-2
 • Slutdatum: 2022-4

Marbäcks bruk, Marbäck 2:15

Prioriterat projekt, nummer M1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet (Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och/eller Tönnersjö)
 • Startdatum: 2020-3
 • Slutdatum: 2023-3

Marbäcks Herrgård, Marbäck 2:12

Prioriterat projekt, nummer M2

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet (Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och/eller Tönnersjö)
 • Startdatum: 2020-3
 • Slutdatum: 2023-3

Oskarström, Koltrasten 3

Prioriterat projekt, nummer O4

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet (Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och/eller Tönnersjö)
 • Startdatum: 2019-4
 • Slutdatum: 2022-2

Åsen 15, Oskarström

Prioriterat projekt, nummer O6

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet (Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och/eller Tönnersjö)
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2024-1

Simlångsdalen, Backen, Breared 2:15 med flera

Prioriterat projekt, nummer S4

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: inlandet (Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och/eller Tönnersjö)
 • Startdatum: 2018-2
 • Slutdatum: 2022-1

Trönninge 11:122 med flera, Bagarevägen

Prioriterat projekt, nummer T2

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Södra kustzonen (Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och/eller Gullbranna)
 • Startdatum: 2020-2
 • Slutdatum: 2022-4

Rotorp, Långåkersvägen, del av Halmstad 3:20

Prioriterat projekt, nummer H18

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna (Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och/eller Onsjö)
 • Startdatum: 2017-2
 • Slutdatum: 2023-4

Termometern

Prioriterat projekt, nummer Hf3

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna (Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och/eller Onsjö)
 • Startdatum: 2016-1
 • Slutdatum: Saknas

Eketånga 6:510, Heléns Rör huvudkontor

Prioriterat projekt, nummer Hf6

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna (Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och/eller Onsjö)
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2023-4

Halmstad 7:45 med flera, norr om Sofieberg, Högalund

Högprioriterat projekt, nummer H13

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna (Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och/eller Galgberget)
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2024-3

Instruktören 5 med flera

Prioriterat projekt, nummer Hf5

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna (Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och/eller Galgberget)
 • Startdatum: 2019-2
 • Slutdatum: 2022-1

Nygaards Skjutbanevägen

Prioriterat projekt, nummer Hf9

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna (Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och/eller Galgberget)
 • Startdatum: 2021-3
 • Slutdatum: 2024-3

Köpmannen

Prioriterat projekt, nummer H20

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna (Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och/eller Kistinge)
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2022-4

Hembygden

Högprioriterat projekt, nummer H21

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna (Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och/eller Kistinge)
 • Startdatum: 2020-2
 • Slutdatum: 2022-3

Katten

Högprioriterat projekt, nummer H28

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden (centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och/eller Nyhem)
 • Startdatum: 2021-1
 • Slutdatum: 2023-3

Kaninen 10

Prioriterat projekt, nummer H29

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden (centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och/eller Nyhem)
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2023-4

Kvarteret Bagaren, Söder

Prioriterat projekt, nummer H34

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden (centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och/eller Nyhem)
 • Startdatum: 2011-2
 • Slutdatum: Saknas

Bagaren 11, Patrikshills annex

Prioriterat projekt, nummer H34a

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden (centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och/eller Nyhem)
 • Startdatum: 2020-3
 • Slutdatum: 2022-2

Baronen 2, 3 och 4

Prioriterat projekt, nummer Hf4

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden (centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och/eller Nyhem)
 • Startdatum: 2018-4
 • Slutdatum: 2022-3

Biet 3 och 5

Prioriterat projekt, nummer Hf8

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Området i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden (centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och/eller Nyhem)
 • Startdatum: 2021-3
 • Slutdatum: 2023-3

Offentlig service

Äldreboende i Getinge, Getinge-Brogård 1:247

Prioriterat projekt, nummer OSf4

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet (Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och/eller Tönnersjö)
 • Startdatum: 2020-1
 • Slutdatum: 2024-3

Förskola i Oskarström 5:81

Högprioriterat projekt, nummer OSf9

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet (Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och/eller Tönnersjö)
 • Startdatum: 2020-3
 • Slutdatum: 2023-3

Förskola i Trönninge, Trönninge 11:132

Prioriterat projekt, nummer F59

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Södra kustzonen (Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och/eller Gullbranna)
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2022-2

Halmstad sjukhusområde, Ekan 15 och Ekorren 4 med flera

Prioriterat projekt, nummer OSf1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna (Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och/eller Onsjö)
 • Startdatum: 2018-1
 • Slutdatum: Saknas

Jutagårds förskola, Eketånga 3:230 med flera

Prioriterat projekt, nummer OSf11

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna (Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och/eller Onsjö)
 • Startdatum: 2016-4
 • Slutdatum: 2022-4

Förskola Experten

Prioriterat projekt, nummer OSf10

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna (Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och/eller Onsjö)
 • Startdatum: 2021-3
 • Slutdatum: 2023-3

Förskola i Halmstad, del av Halmstad 3:22 med flera

Prioriterat projekt, nummer OSf2

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna (Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och/eller Onsjö)
 • Startdatum: 2017-2
 • Slutdatum: 2023-4

Ambulansstation, del av Halmstad 9:80 med flera

Högprioriterat projekt, nummer R1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna (Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och/eller Galgberget)
 • Startdatum: 2017-2
 • Slutdatum: 2023-2

Kristinehedsgymnasiet på Vallås

Högprioriterat projekt, nummer OS14

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna (Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och/eller Kistinge)
 • Startdatum: 2020-1
 • Slutdatum: 2023-2

Skola i Snöstorp, del av Snlstorp 19:199 och del av Skäran 1

Högprioriterat projekt, nummer OS9

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna (Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och/eller Kistinge)
 • Startdatum: 2020-1
 • Slutdatum: 2022-2

Utökad byggnadshöjd på Vallåsskolan, Valnöten 1

Prioriterat projekt, nummer OSf3

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna (Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och/eller Kistinge)
 • Startdatum: 2019-3
 • Slutdatum: 2023-1

Skol- och bostadsändamål i Snöstorp, Snöstorp 7:21, Klockarevägen

Prioriterat projekt, nummer OSf7

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna (Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och/eller Kistinge)
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2022-2

Förskola på Vallås, Visan 1 med flera

Prioriterat projekt, nummer OSf8

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Södra kustzonen (Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och/eller Gullbranna)
 • Startdatum: 2021-1
 • Slutdatum: 2022-4

Kulturhuset i Halmstad, Bogserbåten1

Prioriterat projekt, nummer OSf5

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden (centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och/eller Nyhem)
 • Startdatum: 2022-1
 • Slutdatum: 2024-1

Stadsdelscentrum

Haverdals centrum, Haverdal 3:8

Prioriterat projekt, nummer HAVC1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen (Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och/eller Steninge)
 • Startdatum: 2018-2
 • Slutdatum: 2023-4

Trönninge centrumnod

Prioriterat projekt, nummer TC1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Södra kustzonen (Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och/eller Gullbranna)
 • Startdatum: 2018-2
 • Slutdatum: 2023-4

Utveckling av Söndrum centrum, service och bostäder

Prioriterat projekt, nummer HC1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna (Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och/eller Onsjö)
 • Startdatum: 2017-1
 • Slutdatum: 2020-4

Folkparken i Halmstad, del av Halmstad 10:10 med flera

Prioriterat projekt, nummer H19

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna (Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och/eller Galgberget)
 • Startdatum: 2018-2
 • Slutdatum: 2021-3

Högskoleområdet i Halmstad, Fanborgen 3 med flera

Högprioriterat projekt, nummer H16

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna (Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och/eller Kistinge)
 • Startdatum: 2018-1
 • Slutdatum: 2023-2

Österskans – Österskans 1 med flera

Högprioriterat projekt, nummer Hf1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden (centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och/eller Nyhem)
 • Startdatum: 2018-4
 • Slutdatum: Saknas

Utveckling av hotellverksamhet, Vindbryggan 3

Prioriterat projekt, nummer Hf2

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden (centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och/eller Nyhem)
 • Startdatum: 2020-1
 • Slutdatum: 2022-3

Utveckling av Nyhems centrumnod (nytt)

Prioriterat projekt, nummer H30

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden (centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och/eller Nyhem)
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2024-3

Verksamheter

Vrangelsro – del av Vrangelsro 1:1

Prioriterat projekt, nummer H14

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna (Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och/eller Galgberget)
 • Startdatum: 2015-4
 • Slutdatum: Saknas

Sannarp, Växjövägen

Prioriterat projekt, nummer Hf10

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna (Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och/eller Kistinge)
 • Startdatum: 2021-1
 • Slutdatum: 2022-4

Sannarp, Frennarpsvägen, Halmstad 10:8

Prioriterat projekt, nummer Hf11

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna (Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och/eller Kistinge)
 • Startdatum: 2021-3
 • Slutdatum: 2023-3

Norra Villmanstrand, del av Fyllinge 20:393

Högprioriterat projekt, nummer V1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna (Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och/eller Kistinge)
 • Startdatum: 2016-4
 • Slutdatum: 2022-4

Kistinge industriområde södra, del av Fyllinge 20:393 med flera

Högprioriterat projekt, nummer V4

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna (Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och/eller Kistinge)
 • Startdatum: 2019-2
 • Slutdatum: 2022-2

Övrigt

Gullbrandstorp, Hyltevägen

Prioriterat projekt, nummer GUf1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplaneändring
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen (Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och/eller Steninge)
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2023-2

Gullbrandstorp, Hyltevägen

Prioriterat projekt, nummer GUf2

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplaneändring
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen (Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och/eller Steninge)
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2023-2

Haverdal, Skallkrokens hamn

Prioriterat projekt, nummer TU2

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplaneändring
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen (Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och/eller Steninge)
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2023-1

Gullbranna 2:4 och 6:1

Prioriterat projekt, nummer TU1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Södra kustzonen (Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och/eller Gullbranna)
 • Startdatum: 2016-3
 • Slutdatum: 2022-1

Huvudmannaskap pilotprojekt Trönninge

Prioriterat projekt, nummer TÖ

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Utredning
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Södra kustzonen (Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och/eller Gullbranna)
 • Startdatum: 2020-1
 • Slutdatum: 2022-1

Uppdrag som avslutats sedan förra beslutet om projektkatalogen

Strategiska planer

 • VA-plan är antagen under 2021.
 • Plan för Klimatanpassning är antagen under 2021.
 • Strukturplan för Stationsstaden är antagen under 2021.

Bostäder

 • Detaljplan för Trönninge 12:4 är antagen och har vunnit laga kraft under 2021.
 • Detaljplan för Gullhönan är antagen och har vunnit laga kraft under 2021.
 • Detaljplan för Haverdal 22:1 är antagen och har vunnit laga kraft under 2021.
 • Detaljplan för Onsjö 13:1 är antagen under 2020, men vann laga kraft under 2021.

Offentlig service

 • Detaljplan för Nonien (Fyllingeskolan F–3) är antagen och har vunnit laga kraft under 2021.