Projektkatalog

Intresset för Halmstads kommun och vad som händer här är stort. I projektkatalogen hittar du vilka samhällsbyggnadsprojekt som kommunen prioriterar och bedömer som möjliga att arbeta med resursmässigt under de närmaste två åren.

Så går prioriteringen av detaljplaner till

Det finns en prioriteringsordning för detaljplanerna som styr vad ansvariga tjänstepersonerna ska prioritera vid hög arbetsbelastning. Avsikten är dock att alla detaljplaner ska arbetas med.

Den bärande principen är det allmänna intresset. Detaljplaner med stor samhällsnytta prioriteras högst. Detaljplaner med ingen eller liten samhällsnytta prioriteras sist. Prioriteringen är en del i måluppfyllelsen av Framtidsbild 2050.

I Framtidsbild 2050 har kommunfullmäktige prioriterat tre utmaningar: Jämlikhetsutmaningen, Klimatutmaningen och Infrastruktur för en ny tid. Detta innebär att detaljplaner som främjar att samhället tar sig an dessa utmaningar bör prioriteras.

Prioriteringsgraderna är:

1. Mycket högprioriterat

Detaljplaner som bidrar till framtidens välfärd då det utgör nödvändig offentlig service såsom:

 • skolor
 • förskolor
 • äldreboende
 • vård
 • räddningstjänst

2. Högprioriterat

 • Detaljplaner som i hög utsträckning bidrar till bostadsförsörjningen och att minska segregationen såsom detaljplaner med mer än 100 bostäder som bidrar till blandad bebyggelse.
 • Detaljplaner som i hög utsträckning bidrar till många nya eller bibehållna arbetstillfällen såsom att främjar ett starkt och varierat näringsliv med detaljplaner som motsvarar ungefär 50 eller fler arbetstillfällen direkt eller indirekt.
 • Detaljplaner som bidrar till klimatomställning till exempel hållbar transport och hållbar energi.
 • Detaljplaner som tar sig an klimatutmaningen genom att anpassa samhället efter klimatförändringarna såsom planer för klimatanpassningsskydd för översvämningar och skyfallshantering.

3. Normalprioriterat

 • Detaljplaner som skapar platser för möten och bidrar till orts- och stadsdelsutveckling såsom planer för centrumnoder och ortcentrum som är utpekade i översiktsplanen.
 • Detaljplaner som bidrar till en meningsfull fritid såsom idrott, park, fritid, rekreation.
 • Detaljplaner för övrig infrastruktur.
 • Detaljplaner som i viss mån bidrar till flera nya eller bibehållna arbetstillfällen såsom detaljplaner som främjar ett starkt och varierat näringsliv.
 • Detaljplaner som i viss mån bidrar till bostadsförsörjningen och att minska segregationen såsom detaljplaner med mellan 30–100 bostäder i staden eller 20–100 bostäder i övriga orter som bidrar till blandad bebyggelse, samt specialbostäder även i mindre enheter.

4. Lågprioriterat

Detaljplaner med låg samhällsnytta där det allmänna intresset sammanvägt är lågt, samt planer som endast syftar till att gynna enskilt intresse. I denna prioritet återfinns detaljplaner med färre än 30 bostäder och andra bostadsplaner som inte bidar till blandad bebyggelse, planer som ger enstaka arbetstillfällen, planer för upphävande av tomtindelningsbestämmelser och övriga planer.

Prioriteringsordningen används inte för de strategiska planerna.

Uppdateringar av projektkatalogen

Projektkatalogen uppdateras kontinuerligt. Den redovisas och beslutas av kommunstyrelsen i juni och december varje år.

 • Beslut om den aktuella projektkatalogen togs 31 maj 2022.
 • Projekt som har tillkommit sedan förra projektkatalogen är markerade med "nytt" i rubriken
 • Beräknade start- och sluttider som har ändrats sedan förra projektkatalogen är skrivna i fet stil

Karta över pågående planer

Beskrivning av pågående planer

Startdatum och slutdatum är angivna i kvartal.

Förklaring av geografiska områden

Norra kustzonen

Villshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge.

Inlandet

Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen, Marbäck och Tönnersjö.

Södra kustzonen

Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och Gullbranna.

Västra stadsdelarna

Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och Onsjö.

Norra stadsdelarna

Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och Galgberget.

Östra stadsdelarna

Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge.

Centrala staden

Centrum, Slottsjorden, Gamletull, Söder, Nyatorp och Nyhem.

Strategiska planer

Framtidsplan 2050 – kommunomfattande översiktsplan

 • Nummer: Ö1
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Översiktsplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Kommunövergripande
 • Startdatum: 2019-1
 • Slutdatum: 2022-1

Dagvattenplan

 • Nummer: Ö4
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Strategiskt planeringsdokument
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Kommunövergripande
 • Startdatum: 2021-1
 • Slutdatum: 2022-2

Strukturbild Trönninge centrumutvecklingsstråk

 • Nummer: TÖ2
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Strategiskt planeringsdokument
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Södra kustzonen
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2022-2

FÖP Larsfrid och Vilmhelmsfält

 • Nummer: Ö2
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Fördjupad översiktsplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna
 • Startdatum: 2019-2
 • Slutdatum: 2024-4

FÖP Centrum

 • Nummer: Ö3
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Fördjupad översiktsplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden
 • Startdatum: 2018-2
 • Slutdatum: 2023-3

Strukturplan norr om Sofieberg

 • Nummer: H13Ö
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Strategiskt planeringsdokument
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna
 • Startdatum: 2019-3
 • Slutdatum: 2022-2

Planprogram för Tullkammarkajen

 • Nummer: H35Ö
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Strategiskt planeringsdokument
 • Området i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden
 • Startdatum: 2022-1
 • Slutdatum: 2023-1

Infrastruktur

Ny bro över Nissan vid Slottsmöllan, bostäder och centrum

Normalprioriterat projekt

 • Nummer: I2
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Området i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna
 • Startdatum: 2019-4
 • Slutdatum: 2023-1

Södra infarten, delprojekt etapp 2

Högprioriterat projekt

 • Nummer: I1
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna
 • Startdatum: 2017-4
 • Slutdatum: 2022-4

Halmstad hamnområde

Högprioriterat projekt

 • Nummer: V19
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna
 • Startdatum: 2021-1
 • Slutdatum: 2023-3

Stationsstaden – Halmstad 2:19 med flera

Högprioriterat projekt, nummer H36

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden
 • Startdatum: 2021-4
 • Slutdatum: 2026-4

Bostäder

Harplinge 1:11 och 1:13, Skeppet

Lågprioriterat projekt

 • Nummer: HARf1
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2023-1

Haverdal, del av Haverdal 27:1 och 18:53, Laxavägen

Lågprioriterat projekt

 • Nummer: HAV2
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen
 • Startdatum: 2018-4
 • Slutdatum: 2022-3

Haverdal 15:2, Klövervägen

Normalprioriterat projekt

 • Nummer: HAVf1
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen
 • Startdatum: 2019-4
 • Slutdatum: 2021-4

Särdal 8:7

Lågprioriterat projekt

 • Nummer: STf2
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2023-4

Getinge 17:2, Stiftelsegatan

Högprioriterat projekt

 • Nummer: GE11
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet
 • Startdatum: 2021-3
 • Slutdatum: 2024-1

Getinge, Eskilstorp 2:4

Högprioriterat projekt

 • Nummer: GE6
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet
 • Startdatum: 2021-1
 • Slutdatum: 2023-4

Mätaren

Lågprioriterat projekt

 • Nummer: Hf7
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna
 • Startdatum: 2021-4
 • Slutdatum: 2023-4

Kvibille, del av Kvibille 21:1, Harplingevägen

Normalprioriterat projekt

 • Nummer K4
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet
 • Startdatum: 2017-2
 • Slutdatum: 2022-4

Marbäcks bruk, Marbäck 2:15

Högprioriterat projekt

 • Nummer: M1
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet
 • Startdatum: 2020-3
 • Slutdatum: 2023-3

Marbäcks Herrgård, Marbäck 2:12

Normalprioriterat projekt

 • Nummer: M2
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet
 • Startdatum: 2020-3
 • Slutdatum: 2023-3

Oskarström, Koltrasten 3

Normalprioriterat projekt

 • Nummer: O4
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet
 • Startdatum: 2019-4
 • Slutdatum: 2023-2

Åsen 15, Oskarström

Normalprioriterat projekt

 • Nummer: O6
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2024-1

Simlångsdalen, Backen, Breared 2:15 med flera

Normalprioriterat projekt

 • Nummer S4
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet
 • Startdatum: 2018-2
 • Slutdatum: 2023-1

Trönninge 11:122 med flera, Bagarevägen

Högprioriterat projekt

 • Nummer: T2
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Södra kustzonen
 • Startdatum: 2020-2
 • Slutdatum: 2023-3

Rotorp, Långåkersvägen, del av Halmstad 3:20

Normalprioriterat projekt

 • Nummer: H18
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna
 • Startdatum: 2017-2
 • Slutdatum: 2023-4

Termometern

Prioritering saknas

 • Nummer: Hf3
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna
 • Startdatum: 2016-1
 • Slutdatum: Saknas

Eketånga 6:510, Heléns Rör huvudkontor

Normalprioriterat projekt

 • Nummer: Hf6
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2023-4

Halmstad 7:45 med flera, norr om Sofieberg, Högalund

Högprioriterat projekt

 • Nummer: H13
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2024-3

Instruktören 5 med flera

Lågprioriterat projekt

 • Nummer: Hf5
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna
 • Startdatum: 2019-2
 • Slutdatum: 2022-1

Nygaards Skjutbanevägen

Högprioriterat projekt

 • Nummer: Hf9
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna
 • Startdatum: 2021-3
 • Slutdatum: 2024-3

Köpmannen

Högprioriterat projekt

 • Nummer: H20
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2023-1

Hembygden

Högprioriterat projekt

 • Nummer: H21
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna
 • Startdatum: 2020-2
 • Slutdatum: 2023-1

Katten

Högprioriterat projekt

 • Nummer: H28
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden
 • Startdatum: 2021-1
 • Slutdatum: 2023-3

Kaninen 10

Normalprioriterat projekt

 • Nummer: H29
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2023-4

Kvarteret Bagaren, Söder

Högprioriterat projekt

 • Nummer: H34
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden
 • Startdatum: 2011-2
 • Slutdatum: Saknas

Bagaren 11, Patrikshills annex

Lågprioriterat projekt

 • Nummer: H34a
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden
 • Startdatum: 2020-3
 • Slutdatum: 2022-2

Baronen 2, 3 och 4

Normalprioriterat projekt

 • Nummer: Hf4
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden
 • Startdatum: 2018-4
 • Slutdatum: 2022-3

Utökning av bostäder – Biet 3 och 5

Normalprioriterat projekt

 • Nummer: Hf8
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Området i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden
 • Startdatum: 2021-3
 • Slutdatum: 2023-3

Offentlig service

Äldreboende i Getinge, Getinge-Brogård 1:247

Mycket högprioriterat projekt

 • Nummer OSf4
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet
 • Startdatum: 2020-1
 • Slutdatum: 2024-3

Förskola i Oskarström 5:81

Mycket högprioriterat projekt

 • Nummer: OSf9
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Inlandet
 • Startdatum: 2020-3
 • Slutdatum: 2023-3

Förskola i Trönninge, Trönninge 11:132

Mycket högprioriterat projekt

 • Nummer: OSf6
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Södra kustzonen
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2022-2

Halmstad sjukhusområde, Ekan 15 och Ekorren 4 med flera

Mycket högprioriterat projekt

 • Nummer: OSf1
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna
 • Startdatum: 2018-1
 • Slutdatum: 2023-3

Jutagårds förskola, Eketånga 3:230 med flera

Vilande projekt

 • Nummer: OSf11
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna
 • Startdatum: 2016-4
 • Slutdatum: Saknas – vilande på önskemål av exploatör och verksamheten.

Förskola Experten

Mycket högprioriterat projekt

 • Nummer: OSf10
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna
 • Startdatum: 2021-3
 • Slutdatum: 2023-3

Förskola i Halmstad, del av Halmstad 3:22 med flera

Mycket högprioriterat projekt

 • Nummer: OSf2
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna
 • Startdatum: 2017-4
 • Slutdatum: 2023-4

Ambulansstation, del av Halmstad 9:80 med flera

Prioritering saknas

 • Nummer: R1
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna
 • Startdatum: 2017-2
 • Slutdatum: 2023-2

Kristinehedsgymnasiet på Vallås

Mycket högprioriterat projekt

 • Nummer: OS14
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna
 • Startdatum: 2020-1
 • Slutdatum: 2023-2

Skola i Snöstorp, del av Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1

Mycket högprioriterat projekt, nummer OS9

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna
 • Startdatum: 2020-1
 • Slutdatum: 2022-4 – försenad på grund av komplicerade förutsättningar utifrån de önskemål om utformning som finns från verksamheten och fastighetsägaren samt ett omfattande arbete under samrådet.

Utökad byggnadshöjd på Vallåsskolan, Valnöten 1

Mycket högprioriterat projekt, nummer OSf3

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna
 • Startdatum: 2019-3
 • Slutdatum: 2023-1

Skol- och bostadsändamål i Snöstorp – Snöstorp 7:21, Klockarevägen

Mycket högprioriterat projekt, nummer OSf7

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2022-2

Kulturhuset i Halmstad, Bogserbåten1

Mycket högprioriterat projekt, nummer OSf5

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden
 • Startdatum: 2022-1
 • Slutdatum: 2024-1

Stadsdelscentrum

Haverdals centrum, Haverdal 3:8

Normalprioriterat projekt, nummer HAVC1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen
 • Startdatum: 2018-2
 • Slutdatum: 2023-4

Trönninge centrumnod

Normalprioriterat projekt, nummer TC1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Södra kustzonen
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2024-3

Utveckling av Söndrum centrum, service och bostäder

Prioritering saknas, nummer HC1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna
 • Startdatum: 2017-1
 • Slutdatum: 2020-4

Folkparken i Halmstad, del av Halmstad 10:10 med flera

Prioritering saknas, nummer H19

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna
 • Startdatum: 2018-1
 • Slutdatum: 2021-3

Högskoleområdet i Halmstad, Fanborgen 3 med flera

Högprioriterat projekt, nummer H16

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna
 • Startdatum: 2018-1
 • Slutdatum: 2023-2

Österskans – Österskans 1 med flera

Normalpprioriterat projekt, nummer Hf1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden
 • Startdatum: 2018-4
 • Slutdatum: Saknas

Utveckling av hotellverksamhet, Vindbryggan 3

Normalprioriterat projekt, nummer Hf2

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden
 • Startdatum: 2020-1
 • Slutdatum: 2023-3 – skjuts fram på grund av att utredningar kring dagvatten och skyfall behöver tas fram. Förseningen har också påverkats av att flera planarkitekter sagt upp sig år 2021 varför förvaltningen tillfälligt behövt prioritera.

Utveckling av Nyhems centrumnod (nytt)

Högprioriterat projekt, nummer H30

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Centrala staden
 • Startdatum: 2022-1
 • Slutdatum: 2024-4

Verksamheter

Vrangelsro – del av Vrangelsro 1:1

Prioritering saknas, nummer H14

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra stadsdelarna
 • Startdatum: 2015-4
 • Slutdatum: Saknas

Sannarp, Växjövägen

Normalprioriterat projekt, nummer Hf10

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna
 • Startdatum: 2021-1
 • Slutdatum: 2023-3 – försenat på grund av att flera planarkitekter sagt upp sig år 2021 varför förvaltningen tillfälligt behövt prioritera.

Sannarp, Frennarpsvägen, Halmstad 10:8

Normalprioriterat projekt, nummer Hf11

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna
 • Startdatum: 2021-3
 • Slutdatum: 2023-3

Norra Villmanstrand, del av Fyllinge 20:393

Högprioriterat projekt, nummer V1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna
 • Startdatum: 2016-4
 • Slutdatum: 2023-3 – försenat på grund av att detaljplanen är särskild komplicerad utifrån arkeologisynpunkt samt närheten till Natura 2000-område.

Kistinge industriområde södra, del av Fyllinge 20:393 med flera

Högprioriterat projekt, nummer V4

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Östra stadsdelarna
 • Startdatum: 2019-2
 • Slutdatum: 2023-2 – försenad på grund av utökat utredningsbehov kring trafiklösning och hantering av PFAS.

Söndrums företagspark (nytt)

Normalprioriterat projekt, nummer Vf1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Västra stadsdelarna
 • Startdatum: 2022-1
 • Slutdatum: 2023-3

Övrigt

Gullbrandstorp, Hyltevägen

Prioritering saknas, nummer GUf1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2023-2

Gullbrandstorp, Hyltevägen

Prioritering saknas, nummer GUf2

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2023-2

Haverdal, Skallkrokens hamn

Normalprioriterat projekt, nummer TU2

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplaneändring
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Norra kustzonen
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2023-1

Gullbranna 2:4 och 6:1

Normalrioriterat projekt, nummer TU1

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Detaljplan
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Södra kustzonen
 • Startdatum: 2016-3
 • Slutdatum: 2022-4 – förskjuten på grund av behov av hantering av synpunkter från Länsstyrelsen.

Huvudmannaskap pilotprojekt Trönninge

Normalprioriterat projekt, nummer TÖ

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: Utredning
 • Område i kommunen där objektet är beläget: Södra kustzonen
 • Startdatum: 2020-1
 • Slutdatum: 2024-1 – inväntar rapport från konsult. Detaljplan påbörjas efter färdig utredning, därav osäkert slutdatum.

Uppdrag som avslutats sedan förra beslutet om projektkatalogen

Strategiska planer

 • Plan för transportsystemet är antagen under 2022.

Bostäder

 • STf1 – Steninge, del av Bögesgård 1:33 avslutades under 2022.

Offentlig service

 • Visan 1, förskola på Vallås avslutas då tre förskoleavdelningar går att uppföra på befintlig detaljplan, vilket planeras i nuläget.