Projektkatalog

Intresset för Halmstads kommun och vad som händer här är stort. I projektkatalogen hittar du vilka samhällsbyggnadsprojekt som kommunen prioriterar och bedömer som möjliga att arbeta med resursmässigt under de närmaste två åren.

Projektkatalogen uppdateras kontinuerligt. Den redovisas och beslutas av kommunstyrelsen i juni respektive december varje år.

 • Beslut om den aktuella projektkatalogen togs den 1 juni 2021.
 • Projekt som har tillkommit sedan förra projektkatalogen är skrivna i kursiv stil
 • Beräknade start- och sluttider som har ändrats sedan förra projektkatalogen är skrivna i fet stil

Strategiska planer

Kommunomfattande översiktsplan ÖP 2050- högprioriterat projekt, nummer A11

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: ny översiktsplan
 • Syfte: markanvändning
 • Området i kommunen där objektet är beläget: kommunövergripande projekt som avser övergripande utredningar
 • Startdatum: 2019-1
 • Slutdatum: 2022-1

FÖP Larsfrid och Vilmhelmsfält - prioriterat projekt, nummer A12

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: ändring av översiktsplan
 • Syfte: markanvändning
 • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna som avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge
 • Startdatum: 2019-2
 • Slutdatum: 2022-4

Huvudmannaskap pilotprojekt, Trönninge vägförening - högprioriterat projekt, nummer B10

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplaneändring
 • Syfte: kommunalt huvudmannaskap 
 • Området i kommunen där objektet är beläget: kommunövergripande projekt som avser övergripande utredningar
 • Startdatum: 2020-1
 • Slutdatum: 2022-1

Dagvattenplan - högprioriterat projekt, nummer B35

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: strategiskt planeringsdokument
 • Syfte: dagvattenhantering
 • Området i kommunen där objektet är beläget: kommunövergripande projekt som avser övergripande utredningar
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2022-2

VA-plan - högprioriterat projekt, nummer B50

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: strategiskt planeringsdokument
 • Syfte: vattenplan för kommunen, generell
 • Området i kommunen där objektet är beläget: kommunövergripande projekt som avser övergripande utredningar
 • Startdatum: 2018-3
 • Slutdatum: 2021-2

Centrumutvecklingsplan - högprioriterat projekt, nummer B51

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: strategiskt planeringsdokument
 • Syfte: centrumutveckling
 • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden som avser centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem
 • Startdatum: 2018-2
 • Slutdatum: 2022-3

Handlingsprogram för Hållbara transportter 2030 - högprioriterat projekt, nummer B52

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: strategiskt planeringsdokument
 • Syfte: centrumutveckling
 • Området i kommunen där objektet är beläget: kommunövergripande projekt som avser övergripande utredningar
 • Startdatum: 2018-3
 • Slutdatum: 2022-1

Handlingsplan för klimatanpassning - högprioriterat projekt, nummer B54

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: strategiskt planeringsdokument
 • Syfte: klimatanpassning
 • Området i kommunen där objektet är beläget: kommunövergripande projekt som avser övergripande utredningar
 • Startdatum: 2019-2
 • Slutdatum: 2022-1

Tullkammarkajen - prioriterat projekt, nummer C26

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan program
 • Syfte: bostäder, skola, centrum
 • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden som avser centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem
 • Antal lägenheter: 600
 • Markägare: Halmstads kommun och privat markägare
 • Startdatum: 2022-1
 • Slutdatum: 2023-1

Stationsstaden - prioriterat projekt, nummer B56

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: strategiskt planeringsdokument
 • Syfte: resecentrum och stationsområdet
 • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden som avser centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem
 • Antal lägenheter: 100
 • Markägare: Halmstads kommun och staten
 • Startdatum: saknas
 • Slutdatum: 2021-4

Infrastruktur

Översvämningsåtgärder Getinge, etapp 3, prioriterat projekt, nummer B07

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: utredning, förstudie
 • Syfte: översvämningsåtgärder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: inlandet som avser Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och Tönnersjö
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: saknas
 • Slutdatum: 2022-2

Lilla torg, prioriterat projekt, nummer B37

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: utbyggnad
 • Syfte: torg
 • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden som avser centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: 2021-1
 • Slutdatum: 2023-2

Resecentrum, delprojekt etapp 3, högprioriterat projekt, nummer C01d

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: resecentrum
 • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden som avser centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem
 • Markägare: Halmstads kommun och staten
 • Startdatum: 2017-3
 • Slutdatum: saknas

Södra infarten, delprojekt etapp 1, prioriterat projekt, nummer C03b

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: utbyggnad
 • Syfte: väg
 • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna som avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: saknas
 • Slutdatum: 2021-2

Södra infarten, delprojekt etapp 2, högprioriterat projekt, nummer C03c

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: väg
 • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna som avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: 2017-4
 • Slutdatum: 2022-1

Slottsmöllebron, högprioriterat projekt, nummer C28

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: väg och bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra stadsdelarna som avser Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och Galgberget
 • Antal lägenheter: 40
 • Markägare: Halmstads kommun och privat markägare
 • Startdatum: 2019-4
 • Slutdatum: 2021-4

Hamnområdet, högprioriterat projekt, nummer C29

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: utbyggnad
 • Syfte: gator, natur och erosionsskydd
 • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden som avser centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: saknas
 • Slutdatum: 2022-2

Halmstad hamnområde, prioriterat projekt, nummer C30

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: gator, hamnstamspår
 • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna som avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: 2021-1
 • Slutdatum: 2023-3

Stadsdel/centrum

Högskoleområdet, högprioriterat projekt, nummer D140

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder, kontor, skola, handel
 • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna som avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge
 • Antal lägenheter: 400
 • Markägare: privat markägare
 • Startdatum: 2018-2
 • Slutdatum: 2022-4

Söndrums centrum, prioriterat projekt, nummer D152

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder, centrum
 • Området i kommunen där objektet är beläget: västra stadsdelarna som avser Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och Onsjö
 • Antal lägenheter: 55
 • Markägare: kommunalt bolag och privat markägare
 • Startdatum: 2017-1
 • Slutdatum: Överklagad

Sjukhusområdet, högprioriterat projekt, nummer E68

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: vård
 • Området i kommunen där objektet är beläget: västra stadsdelarna som avser Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och Onsjö
 • Areal: 14 hektar
 • Markägare: Region Halland
 • Startdatum: 2018-1
 • Slutdatum: saknas

Österskans, högprioriterat projekt, nummer E69

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: hotell, centrum, torg
 • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden som avser centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem
 • Areal: 1,2 hektar
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: 2018-4
 • Slutdatum: saknas

Haverdals centrum - prioriterat projekt, nummer E75

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: handel, centrum
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra kustzonen som avser Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge
 • Areal: 1,2 hektar
 • Markägare: Halmstads kommun och privat markägare
 • Startdatum: saknas
 • Slutdatum: 2022-2

Folkparken, prioriterat projekt, nummer F50

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: skola, bostäder, park
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra stadsdelarna som avser Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och Galgberget
 • Antal lägenheter: 150
 • Markägare: Halmstads kommun och privat markägare
 • Startdatum: 2018-2
 • Slutdatum: 2021-3

Hembygden, prioriterat projekt, nummer D171

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder, centrum
 • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna som avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge
 • Antal lägenheter: 200
 • Markägare: privat markägare och Halmstads kommun
 • Startdatum: 2020-2
 • Slutdatum: 2022-3

Vindbryggan, prioriterat projekt, nummer E76

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: hotell
 • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden som avser centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem
 • Markägare: privat markägare
 • Startdatum: 2020-2
 • Slutdatum: 2022-2

Bostäder

Bagaren- Söder, högprioriterat projekt, nummer D115

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder, handel, förskola
 • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden som avser centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem
 • Markägare: Halmstads kommun och Region Halland
 • Antal lägenheter: 400
 • Startdatum: saknas
 • Slutdatum: saknas

Termometern, prioriterat projekt, nummer D147

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: västra stadsdelarna som avser Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och Onsjö
 • Markägare: privat markägare
 • Antal lägenheter: 50
 • Startdatum: saknas
 • Slutdatum: saknas

Kvibille- Harplingevägen, prioriterat projekt, nummer D153

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: inlandet som avser Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och Tönnersjö
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Antal lägenheter: 50
 • Startdatum: 2017-2
 • Slutdatum: 2022-3

Simlångsdalen- Backen, prioriterat projekt, nummer D154

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: inlandet som avser Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och Tönnersjö
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Antal lägenheter: 20
 • Startdatum: 2018-2
 • Slutdatum: 2022-1

Trönninge- Västra vägen, prioriterat projekt, nummer D154

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: södra kustzonen som avser Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och Gullbranna
 • Markägare: privat markägare
 • Antal lägenheter: 20
 • Startdatum: 2018-2
 • Slutdatum: 2021-2

Rotorp- Långåkersvägen, prioriterat projekt, nummer D159

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: västra stadsdelarna som avser Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och Onsjö
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Antal lägenheter: 50
 • Startdatum: saknas
 • Slutdatum: 2022-4

Baronen, högprioriterat projekt, nummer D160

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden som avser centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem
 • Markägare: privat markägare
 • Antal lägenheter: 35
 • Startdatum: 2018-4
 • Slutdatum: 2022-3

Haverdal- Laxavägen, prioriterat projekt, nummer D161

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra kustzonen som avser Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge
 • Markägare: privat markägare
 • Antal lägenheter: 8
 • Startdatum: 2018-4
 • Slutdatum: 2021-4

Steninge- Bögesgård, prioriterat projekt, nummer D162

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra kustzonen som avser Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge
 • Markägare: privat markägare
 • Antal lägenheter: 65
 • Startdatum: 2018-4
 • Slutdatum: saknas

Instruktören, prioriterat projekt, nummer D163

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra stadsdelarna som avser Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och Galgberget
 • Markägare: privat markägare
 • Antal lägenheter: 10
 • Startdatum: 2019-2
 • Slutdatum: 2021-4

Getinge- Eskilstorp, prioriterat projekt, nummer D165

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder, verksamheter
 • Området i kommunen där objektet är beläget: inlandet som avser Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och Tönnersjö
 • Markägare: Halmstads kommun och privat markägare
 • Antal lägenheter: 100
 • Startdatum: 2021-1
 • Slutdatum: 2022-4

Mellersta Frösakull, prioriterat projekt, nummer D166

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: västra stadsdelarna som avser Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och Onsjö
 • Markägare: privat markägare
 • Antal lägenheter: 3
 • Startdatum: 2018-1
 • Slutdatum: Överklagad

Haverdal- Klövervägen, prioriterat projekt, nummer D168

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra kustzonen som avser Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge
 • Markägare: privat markägare
 • Antal lägenheter: 20
 • Startdatum: 2019-4
 • Slutdatum: 2021-4

Oskarström- Allégatan, prioriterat projekt, nummer D170

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder, centrum
 • Området i kommunen där objektet är beläget: inlandet som avser Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och Tönnersjö
 • Markägare: privat markägare
 • Antal lägenheter: 200
 • Startdatum: 2019-4
 • Slutdatum: 2022-2

Trönninge- Bagarevägen, prioriterat projekt, nummer D172

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: södra kustzonen som avser Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och Gullbranna
 • Markägare: privat markägare och Halmstads kommun
 • Antal lägenheter: 60
 • Startdatum: 2020-2
 • Slutdatum: 2022-3

Marbäcks bruk, prioriterat projekt, nummer D173

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: inlandet som avser Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och Tönnersjö
 • Markägare: privat markägare
 • Antal lägenheter: 90
 • Startdatum: 2020-3
 • Slutdatum: 2023-3

Mellersta Marbäck, prioriterat projekt, nummer D174

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder, centrum
 • Området i kommunen där objektet är beläget: inlandet som avser Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och Tönnersjö
 • Markägare: privat markägare
 • Antal lägenheter: 60
 • Startdatum: 2020-3
 • Slutdatum: 2023-3

Särdal, prioriterat projekt, nummer D125

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra kustzonen som avser Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge
 • Markägare: privat markägare
 • Antal lägenheter: 10
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2023-4

Harplinge- Skeppet, prioriterat projekt, nummer D176

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra kustzonen som avser Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge
 • Markägare: Halmstads kommun och privat markägare
 • Antal lägenheter: 2
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2022-1

Katten, prioriterat projekt, nummer D177

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden som avser centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem
 • Markägare: privat markägare
 • Antal lägenheter: 120
 • Startdatum: 2021-1
 • Slutdatum: 2023-3

Högalund etapp A- norr om Sofieberg, högprioriterat projekt, nummer D178

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra stadsdelarna som avser Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och Galgberget
 • Markägare: privat och Halmstads kommun
 • Antal lägenheter: 180
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2023-2

Köpmannen, prioriterat projekt, nummer D179

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna som avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge
 • Antal lägenheter: 120
 • Markägare: privat
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2022-4
Stiftelsegatan Getinge, nummer D180
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: inlandet (Getinge)
 • Antal lägenheter: 50
 • Markägare: privat
 • Startdatum: 2021-3
 • Slutdatum: 2024-1

Helens rör Eketånga, nummer D181

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: västra stadsdelarna
 • Antal lägenheter: 50
 • Markägare: privat
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2023-4
Åsen Oskarström, nummer D182
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: inlandet
 • Antal lägenheter: 30
 • Markägare: privat
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2022-3
 Mätaren, nummer D183
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra stadsdelarna
 • Antal lägenheter: 2
 • Markägare: privat
 • Startdatum: 2021-4
 • Slutdatum: 2023-4
Biet, nummer D184
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden
 • Antal lägenheter: 40
 • Markägare: privat
 • Startdatum: 2021-3
 • Slutdatum: 2023-3
Nygaards Skjutbanevägen, nummer D185
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra stadsdelarna
 • Antal lägenheter: 170
 • Markägare: privat
 • Startdatum: 2021-3
 • Slutdatum: 2024-3
Bagaren, Patrikshills annex, nummer D186
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden
 • Antal lägenheter: 25
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: 2020-3
 • Slutdatum: 2022-2

Verksamheter

Vrangelsro, prioriterat projekt, nummer E70

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: industri, verksamheter
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra stadsdelarna som avser Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och Galgberget
 • Areal: 11 hektar
 • Markägare: privat markägare
 • Startdatum: saknas
 • Slutdatum: saknas

Norra Villmanstrand, högprioriterat projekt, nummer E71

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: besöksanläggning, verksamheter
 • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna som avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge
 • Areal: 30 hektar
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: 2016-4
 • Slutdatum: 2022-4

Södra delen Kistinge, högprioriterat projekt, nummer E72

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: industri, verksamheter
 • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna som avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge
 • Areal: 75 hektar
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: 2019-2
 • Slutdatum: 2022-2

Sannarp- Växjövägen, prioriterat projekt, nummer E78

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: biltvätt
 • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna som avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge
 • Areal: 75 hektar
 • Markägare: Halmstads kommun och privat markägare
 • Startdatum: 2021-1
 • Slutdatum: 2022-4

Sannarp Frennarpsvägen, nummer E79

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: industri, verksamheter
 • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna Sannarp
 • Areal: 1,3
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: 2021-3
 • Slutdatum: 2022-4

Offentlig service

Ambulansstation, högprioriterat projekt, nummer E73

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: vård
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra stadsdelarna som avser Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och Galgberget
 • Areal: 1,2 hektar
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: 2017-2
 • Slutdatum: 2023-2

Eketånga- Petter Jydes väg, prioriterat projekt, nummer F47

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: förskola
 • Området i kommunen där objektet är beläget: västra stadsdelarna som avser Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och Onsjö
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: 2021-3
 • Slutdatum: 2022-4

Halmstad- Fågelvägen, prioriterat projekt, nummer F49

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: skola
 • Området i kommunen där objektet är beläget: västra stadsdelarna som avser Lasarettsområdet, Mickedala, Rotorp, Karlsro, Alet, Olofsdal, Kristineberg, Eketånga, Söndrum, Påsbo, Bäckagård, Stenhuggeriet, Grötvik, Bergsgård, Trottaberg, Karlstorp, Sandhamn, Görvik, Tylösand, Frösakull, Ringenäs, Mjällby, Fammarp och Onsjö
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: 2017-4
 • Slutdatum: saknas

Nonien, prioriterat projekt, nummer F51

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: skola
 • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna som avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: saknas
 • Slutdatum: 2021-2

Valnöten, prioriterat projekt, nummer F54

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplaneändring
 • Syfte: skola
 • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna som avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: saknas
 • Slutdatum: saknas

Snöstorp, prioriterat projekt, nummer F56

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: skola
 • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna som avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: 2020-1
 • Slutdatum: 2021-4

Getinge- Västra järnvägsgatan, prioriterat projekt, nummer F57

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplaneändring
 • Syfte: äldreboende
 • Området i kommunen där objektet är beläget: inlandet som avser Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och Tönnersjö
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Antal lägenheter: 40
 • Startdatum: 2020-1
 • Slutdatum: saknas

Kristinehedsgymnasiet, prioriterat projekt, nummer F58

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: gymnasium
 • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna som avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: saknas
 • Slutdatum: 2022-1

Bogserbåten, prioriterat projekt, nummer E77

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: vårdcentral, kulturskola, kontor
 • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden som avser centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem
 • Markägare: privat markägare
 • Startdatum: 2022-1
 • Slutdatum: 2024-1

Trönninge Vitsippevägen, prioriterat projekt, nummer F59

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: förskola
 • Området i kommunen där objektet är beläget: södra kustzonen som avser Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och Gullbranna
 • Markägare: privat markägare
 • Startdatum: 2020-4
 • Slutdatum: 2021-4

Snöstorp Klockarevägen, prioriterat projekt, nummer F60

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: förskola
 • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna som avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge
 • Markägare: privat markägare
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2022-2

Visan, prioriterat projekt, nummer F61

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: förskola
 • Området i kommunen där objektet är beläget: södra kustzonen som avser Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och Gullbranna
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Startdatum: saknas
 • Slutdatum: 2022-4

Övrigt

Gullbranna, prioriterat projekt, nummer G25

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: camping
 • Området i kommunen där objektet är beläget: södra kustzonen som avser Trönninge, Påarp, Laxvik, Eldsberga och Gullbranna
 • Markägare: privat markägare
 • Startdatum: saknas
 • Slutdatum: 2022-1

Gullbrandstorp- Hyltevägen, prioriterat projekt, nummer G26

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplaneändring
 • Syfte: gata
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra kustzonen som avser Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge
 • Markägare: privat markägare och Halmstads kommun
 • Startdatum: saknas
 • Slutdatum: 2021-4

Gullbrandstorp- Hyltevägen, prioriterat projekt, nummer G27

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: upphävande av detaljplan
 • Syfte: upphäva del av detaljplan
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra kustzonen som avser Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge
 • Markägare: privat markägare och Halmstads kommun
 • Startdatum: saknas
 • Slutdatum: 2021-4

Haverdal, Skallkrokens hamn, prioriterat projekt, nummer G27

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplaneändring
 • Syfte: parkering
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra kustzonen som avser Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge
 • Markägare: privat markägare
 • Startdatum: 2021-2
 • Slutdatum: 2022-1

Uppdrag som avslutats sedan förra beslutet om projektkatalogen

Karl XI, prioriterat projekt, nummer E47

 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: centrum, bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden som avser centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem
 • Antal lägenheter: 35
 • Markägare: Halmstads kommun
 • Slutdatum: Laga kraft
Magistern, prioriterat projekt, nummer F55
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplaneändring
 • Syfte: förskola
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra stadsdelarna som avser Frennarp, Furet, Övraby, Sofieberg, Kärleken, Norra utmarken, Kårarp och Galgberget
 • Markägare: Svenska kyrkan
 • Slutdatum: Laga kraft
Haverdal- Hallandsgränd, prioriterat projekt, nummer D158
 • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
 • Syfte: bostäder
 • Området i kommunen där objektet är beläget: norra kustzonen som avser Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge
 • Markägare: privat markägare
 • Antal lägenheter: 40
 • Slutdatum: Laga kraft
Gullhönan, prioriterat projekt, nummer D167
  • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
  • Syfte: bostäder, handel
  • Området i kommunen där objektet är beläget: östra stadsdelarna som avser Sannarp, Östergård, Linehed, Gustavsfält, Andersberg, Larsfrid, Vilhelmsfält, Östra stranden, Vallås, Kristinehed, Skedalahed, Brogård, Lågagård, Snöstorp, Fyllinge, Villmanstrand och Kistinge
  • Antal lägenheter: 50
  • Markägare: Halmstads kommun och kommunalt bolag
  • Slutdatum: Laga kraft

  Bastionen, prioriterat projekt, nummer B42

  • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: utredning, förstudie
  • Syfte: bryta barriären
  • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden som avser centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem
  • Markägare: Halmstads kommun
  • Slutdatum: Godkänd

  ÅVS järnvägssystemet - prioriterat projekt, nummer B53

  • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: utredning, förstudie
  • Syfte: järnvägens utveckling
  • Området i kommunen där objektet är beläget: kommunövergripande projekt som avser övergripande utredningar
  • Slutdatum: Underlag klart

  Uppdrag som avbrutits sedan förra beslutet om projektkatalogen

  Sankt Nikolaus, prioriterat projekt, nummer E64

  • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: detaljplan
  • Syfte: centrum, bostäder
  • Området i kommunen där objektet är beläget: centrala staden som avser centrum, Slottsjorden, Gamletull, Nyatorp och Nyhem
  • Markägare: Svenska kyrkan
  • Startdatum: 2017-4
  • Slutdatum: Saknas
  FÖP Norra Halmstad, prioriterat projekt, nummer A10
  • Typ av samhällsbyggnadsprojekt: ändring av översiktsplan
  • Syfte: markanvändning
  • Området i kommunen där objektet är beläget: norra kustzonen som avser Vilshärad, Gullbrandstorp, Haverdal, Särdal, Haverdal, Särdal, Harplinge och Steninge samt inlandet som avser Holm, Getinge, Kvibille, Slättåkra, Oskarström, Åled, Sennan, Johansfors, Simlångsdalen och Tönnersjö
  • Startdatum: 2018-3
  • Slutdatum: Ingår i ÖP2050