Verksamhetsmark till salu

Söker du verksamhetsmark? Kommunen har flera olika industri- och handelsområden som är anpassade efter olika verksamheters önskemål.

Här finns ledig verksamhetsmark

Getinges verksamhetsområde

Getinge ligger ungefär två mil norr om Halmstad och har fördelar av närheten till E6/E20. Halmstads kommun har cirka 90 000 kvadratmeter verksamhetsmark till salu i Getingeområdet. Det nyare området ligger väster om samhälle och har delvis skyltläge till E6/E20. Gällande detaljplan föreskriver att verksamhetsområdet får nyttjas för industri av icke störande art.

Harplinges verksamhetsområde

Harplinge ligger ungefär femton kilometer nordväst om Halmstad. Inom ett nytt område norr om Harplinge Lantmän har Halmstads kommun cirka 5 000 kvadratmeter mark till salu. Gällande detaljplan föreskriver att verksamhetsmarken får nyttjas för industri som inte är störande för omgivningen.

Simlångsdalens verksamhetsområde

Simlångsdalen ligger två mil nordost om Halmstad. Halmstads kommun har iordningställt nytt verksamhetsområde som ligger i direkt anslutning till det äldre området i Simlångsdalen. Detta innebär att kommunen har cirka 40 000 kvadratmeter verksamhetsmark till salu.

Ingen försäljning av mark i Kårarp

Det pågår utökning av vattenskyddsområdet för Prästjordens vattentäkt. Der innebär att det är stopp för all försäljning av verksamhetsmark som Halmstads kommun äger i Kårarps verksamhetsområde.

Planering av nya verksamhetsområden

Både Kistinge och Villmansstrands industriområde är tänkta att utökas. Beslut om nya detaljplaner förväntas ske under 2022–2023.

Efter att infrastrukten, gator, vatten och avlopp, har byggts ut, kommer försäljning av industrimarken att påbörjas.

Framtida ny verksamhetsmark

Halmstads kommun håller på att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. I förslaget pekas ny verksamhetsmark ut i bland annat Kistinge och det helt nya området Älvasjö, som ligger längs riksväg 26 mellan Halmstad och Åled.

Reservera en tomt

Om du är intresserad av en tomt upprättar Halmstads kommun ett reservationsavtal. Försäljningen av verksamhetsmark sker med byggplikt och tomten förvärvas när byggstart sker. Under reservationstiden, som fastställs i avtalet, har du som intressent ensamrätt till tomten.

Försäljningen av verksamhetsmark sker till den taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Tomterna säljs i befintligt skick, exklusive anslutningsavgifter till vatten och avlopp, el, tele, fiber, eventuell möjlighet till fjärrvärme, etc.

Är du intresserad av verksamhetmark, kontakta kommunen.