Markanvisning för bostäder

Kommunen kan anvisa kommunal mark för att det till exempel ska byggas bostäder på platsen.

En markanvisning innebär att en byggherre, under en viss tid och under vissa angivna villkor, har ensamrätt om att förhandla med kommunen om att bygga bostäder eller genomföra annan exploatering inom ett visst markområde som kommunen äger.

Anmäl intresse för markanvisningar

Du kan som byggherre anmäla intresse för att bygga på kommunal mark. Du får då information om projekt som är aktuella för markanvisning och sätts upp på kommunens intresselista.

Intresseanmälan markanvisning

Beslut om markanvisningar

Beslut om markanvisningar grundar sig i kommunens riktlinjer. I riktlinjerna beskrivs hur kommunen jobbar med markanvisningar, och vilka krav och villkor som ställs i samband med att markanvisningsavtal tecknas.

Markanvisningsplan

I kommunens markanvisningsplan redovisas de områden, fastigheter eller delar av fastigheter som är i kommunal ägo och som är planerade för markanvisning framöver framöver.

Markanvisningsplanen sträcker sig fram till 2030 men enbart de projekt som ligger innan 2025 är tidsatta. Föreslagna tider för anvisning är preliminära och förutsätter i de flesta fall ett beslut om planuppdrag.

Markanvisningsplanen ska ses över varje år i samband med att förteckningen över möjliga bostadsprojekt i bostadsförsörjningsprogrammet ses över.

Planerade markanvisningar

Markanvisning, bostäder, detaljplaner som vunnit laga kraft

Fyllinge 20:393 m.fl.
IV Kvadranten, etapp 2.

 • Här planeras för blandade bostadstyper och upplåtelser, tre-fyra anvisningar.
 • Anvisas 2021–2022
 • Anvisningsmetod: anbudsförfarande

Vallonen 2 och del av Vallås 1:1

 • Här planeras för bostadsrätter, en tomt två våningar, ungefär 2200 kvadratmeter BTA. Social hållbarhet är en viktig aspekt.
 • Anvisas 2021–2022
 • Anvisningsmetod: Anbudsförfarande

Ranagård

 • På Ranagård planeras för blandade bostadstyper och upplåtelseformer, ungefär 17 st anvisningar
 • Anvisning pågår
 • Anvisningsmetod: Direktanvining med kravställning

Harplinge centrum, Harplinge Lyngåkra 4:151

 • I Harplinge centrum planeras för bostäder och centrumverksamhet. En tomt , två våningar, ca 3800 kvadratmeter BTA
 • Anvisas 2022–2023
 • Anvisningsmetod: direktanvisning

Getinge stationsområde, Getinge Brogård 1:249

 • På området planeras för flerbostadshus. En tomt, två våningar, ca 1300 kvadratmeter BTA
 • Finns tillgänglig
 • Anvisningsmetod: direktanvisning, skicka in din intresseanmälan länk??

Åled/Himmelkulla, Enslövs Djäknebol 1:11

 • I Himmelkulla planeras för flerbostadshus, bostadsrätter. En tomt , två våningar, ca 1700 kvadratmeter BTA
 • Anvisning pågår
 • Anvisningsmetod: direktanvisning

Åled/Himmelkulla, Enslövs Djäknebol 1:32

 • Flerbostadshus i Åled. En tomt, fyra våningar, ca 6800 kvadratmeter BTA
 • Anvisas 2022–2023
 • Anvisningsmetod: direktanvisning

Markanvisning, övriga projekt, detaljplaner som vunnit laga kraft

Halmstadporten (del av Södra infarten)

 • Här planeras för kontor och verksamheter
 • Anvisas 2021–2022
 • Anvisningsmetod: tävling/anbudsförfarande

Nyponet 3, Fyllinge

 • Förskola
 • Anvisning pågår
 • Anvisningsmetod: direktanvisning

Hotelltomt Tylösand

 • Hotell
 • Anvisas 2022
 • Anvisningsmetod: markanvisningstävling

Markanvisning bostäder, pågående och kommande detaljplaner (planuppdrag finns)

Bagaren (B52), Halmstad

 • På söder i centrala Halmstad planeras för bostäder i blandade upplåtelseformer
 • Anvisningsmetod: Markanvisningstävling
 • Planarbetet är pausat

Hembygden 1

 • På Linehed planerar HFAB att bygga bostäder i blandade bostadstyper och upplåtelseformer
 • Anvisas 2022–2023
 • Anvisningsmetod: direktanvisning till HFAB

Rotorp Halmstad 3:20

 • HFAB planrar att bygga hyresrätter.
 • Anvisning pågår
 • Anvisningsmetod: direktanvisning HFAB

Söndrum Centrum ‐ Eketånga 3:202 m.fl.

 • Här planeras bostäder med blandade upplåtelseformer
 • Anvisning pågår
 • Anvisningsmetod: direktanvisning till MTA och Riksbyggen

Kvibille 21:1

 • I Kvibille planeras för bygge av blandade bostadsformer och upplåtelseformer
 • Anvisas 2021–2022
 • Anvisningsmetod: direktanvisning till HFAB och anbudsförfarande

Markanvisning övriga projekt, pågående och kommande detaljplaner (planuppdrag finns)

Österskans Hotell och saluhall

 • Anvisning beslutad
 • Anvisningsmetod: markanvisningstävling
 • Tävling avslutad, planarbete pågår

Stationstaden (Resecentrum)

 • Ett helt nytt område planeras vid Resecentrum och järnvägsstationen med bostäder, kontor och handel
 • Anvisas 2023–2024
 • Anvisningsmetod: tävling/anbudsförfarande

Bostadsförsörjningsprogrammet, planläggning 2021–2025

Tullkammarkajen (B53)

 • I exploateringsområdet planeras för blandade bostadsformer och upplåtelseformer. Totalt ungefär 600 bostäder
 • Anvisas: 2024–2026
 • Anvisningsmetod: flera olika förfaranden

Bärnstenen

 • I exploateringsområdet planer för ungefär 150 bostäder
 • Anvisas: 2022
 • Anvisningsmetod: Anbuds‐ eller tävlingsförfarande

Norra station

 • I området planeras för cirka 50 bostäder
 • Anvisas: 2023
 • Anvisningsmetod: anbuds‐ eller tävlingsförfarande

Kattegattområdet

 • Här planeras för ungefär 100 bostäder
 • Anvisas: 2024‐2026
 • Anvisningsmetod: ej klart

Sofieberg (B45‐46)

 • I exploateringsområdet planeras för blandade bostadsformer och upplåtelseformer
 • Anvisas: 2022–2030
 • Anvisningsmetod: flera olika förfaranden

Frösakull (B38)

 • Ett mindre exploateringsområde med ungefär 30 bostäder
 • Anvisas: 2023
 • Anvisningsmetod: anbuds eller tävlingsförfarande

Tylösand (B39)

 • I exploateringsområdet planeras för ungefär 100 bostäder
 • Anvisas: 2024
 • Anvisningsmetod: ej klart

Haverdal (B2)

 • Ett mindre exploateringsområde i Haverdal med cirka 30 bostäder
 • Anvisas: 2022
 • Anvisningsmetod: anbudsförfarande

Övriga projekt där det inte är klart med anvisningstid eller metod ännu.

 • Kvibille (B16)
 • Kvibille (B18)
 • Oskarstöm (B30)
 • Simlångsdalen (B31)
 • Eldsberga (B35)