Kommunens mark

Halmstads kommun äger och förvaltar mark. En del mark är tänkt för exploatering av till exempel bostäder eller verksamheter. Kommunen kan också upplåta mark för till exempel tomträtter eller arrende.