Halmstad sjukhusområde – Ekan 15, del av Ekorren 4 med flera

Region Halland vill på ett bättre sätt kunna utnyttja fastigheten som ligger vid sjukhusområdet i Halmstad. Uppdraget innebär att ta fram en ny detaljplan som ger utökade möjligheter för regionen att utveckla området.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge positivt planbesked den 3 november 2015.

Planen är på väg mot samråd.

Planuppdraget i korthet

I den nuvarande detaljplanen för fastigheten Ekorren 4, som ligger på Vapnöhöjden, finns begränsningar i exempelvis bygghöjd och i hur mycket mark som får byggas. Region Halland vill kunna nyttja fastigheten på ett bättre sätt för att kunna trygga en långsiktig utveckling av Hallands sjukhus Halmstad.

Förutom Ekorren 4 omfattas också Ekorren 5 med flera, där Nymansgatan och kommunens parkering finns, av detaljplanearbetet där vård, kontor, parkering och gata ska prövas.