Förskola på Vallås – Visan 1 med flera

På fastigheten Visan 1 och Vallås 1:1 prövas i detaljplan skoländmål för att kunna bygga en ny större förskola på Vallås i Halmstad istället för den brann ner i april 2020.

Här befinner sig planen i planprocessen

 

  1. Uppdrag
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande och eventuellt överklagande
  5. Laga kraft

Aktuell information

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att ge planuppdrag den 12 januari 2021.

Antagande beräknas kunna ske senast fjärde kvartalet 2022.

Planuppdraget i korthet

I april 2020 brann förskolan Vallgården på Vallås i Halmstad ner. Inför att förskolan ska återuppbyggas föreslås att detaljplanen ses över för att kunna bygga en större och mer ändamålsenlig förskola som tar hänsyn till dagens krav på förskoleverksamhet.

Planuppdraget innebär att skoländamål prövas på fastigheterna Visan 1 och del av Vallås 1:1 På Vallås 1:1 prövas också bostadsändamål.