Pågående detaljplaner

I Halmstads kommun planerar vi för hur framtidens Halmstad ska se ut. Här hittar du detaljplaner, planprogram och utvecklingsförslag som är under arbete. Du kan lämna synpunkter på de planer som är på samråd och granskning. Inkomna synpunkter läggs till ärendet och blir allmän handling.