Detaljplanering

Genom detaljplaner bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Här hittar du samtliga gällande detaljplaner och planer som vi arbetar med att ta fram. Du som kommuninvånare har möjlighet att lämna synpunkter på planförslagen under samråds- och granskningstiden.