Klagomål som gäller miljö och hälsa

Störs du i din bostad på ett sätt som påverkar din hälsa negativt kan du anmäla det till kommunen. Störningen kan exempelvis vara ljud, lukt och mögel. 

Börja alltid med att kontakta den som ansvarar för störningen. Om störningen ändå fortsätter kan du kontakta kommunen. Du får då tala med en miljö- och hälsoskyddsinspektör som kan svara på om störningen behöver utredas.

Lämna klagomål som gäller miljö och hälsa

Du betalar inget för att lämna klagomål. Om ditt klagomål behöver utredas är det den som orsakar problemet eller störningen som får betala för kommunens tillsynsarbete.