Klagomål kring miljö och hälsa

En hälsosam miljö är viktigt för alla Halmstadbor. Störs du av ljud, eldning, lukt, utsläpp eller annat där du bor eller vistas kan du anmäla det till kommunen.

Du kan också anmäla bristande hygien hos frisörer, skolor, hotell, idrottsanläggningar eller badanläggningar.

Kommunen kontrollerar att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs genom tilsyn.

Prata alltid med den du störs av innan du kontaktar kommunen.

Lämna klagomål kring miljö och hälsa

Störs du av ett djur?

Om det är ett djur som stör, som en skällande hund, ska du även anmäla det till länsstyrelsen Länk till annan webbplats.. Om du störs av att det kommer katter i din trädgård eller bostad får du freda dig utan att skada djuret.

Ingen kostnad för den som anmäler

Det kostar givetvis ingenting att kontakta kommunen med ett klagomål. Om det visar sig att ett klagomål är befogat, är det den som orsakar problemet eller störningen som får betala för kommunens tillsynsarbete.