• Halmstads webbplatser

Vi mäter med drönare

Kommunen flyger med drönare för att enklare och mer effektivt samla in geografisk information. Drönare tar flygfoton och samlar in data som ger bra underlag till detaljplaner och bygglovsprocesser.

Drönaren är ett komplement till traditionell mätning och insamling av geografisk information. Med en drönare kan kommunen nu jobba med mätning på säkrare sätt, särskilt riskområden som förorenade områden, vägar eller platser där terrängen är otillgänglig.

Flygningarna genomförs av utbildad personal och där de har drönaren under uppsikt under hela flygningen.

Varför flyger vi med drönare?

Drönarteknik gör det möjligt för Halmstads kommun att på ett enkelt och smidigt sätt ta flygbilder över platser. Något som tidigare var väldigt kostsamt och tidskrävande görs i dag på några minuter med modern drönarteknik.

Drönare är även ett komplement till traditionell mätning med totalstation eller GPS. Att använda en drönare är i vissa fall en mycket snabbare metod för insamling av geografisk information jämfört med traditionell mätning. Drönarteknik möjliggör också för en säkrare arbetsmiljö.

När får kommunen flyga med drönare?

Tillståndet gäller för flygning under dygnets alla timmar året om. Det finns enbart en ansvarig operatör för Halmstads kommun och våra fjärrpiloter.

Var får kommunen flyga med drönare?

Tillståndet gäller inom Halmstads kommun geografiska område. Men det finns områden där det inte är tillåtet att flyga med drönare. Till exempel skyddsobjekt och flygplatser.

Vem får flyga drönare?

De tjänstepersoner som flyger med drönaren har utbildat sig till fjärrpiloter. Utbildningen innefattar:

  • Säkerhetstänk och ansvarsfrågor
  • Flygmekanik och elektronik
  • Regelverk, tillstånd och övrig juridik
  • DJI:s* funktioner och system

*DJI är tillverkaren av de drönare som kommunen använder.