• Halmstads webbplatser

Ledningsrätt

En ledningsrätt ger rätt att dra allmännyttiga ledningar över någon annans mark. Det kan till exempel handla om ledningar för vatten, avlopp, el, tele och fjärrvärme.

En ledningsrätt innebär ett intrång i fastighetsägarens äganderätt. Fastighetsägaren har därför rätt till ekonomisk kompensation. Är parterna inte överens om ersättningsbeloppets storlek värderas intrånget och beslut tas om ersättningens storlek.

Ansök om ledningsrätt