• Halmstads webbplatser

Gemensamma anläggningar

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och används gemensamt av flera fastigheter. Till exempel en väg, parkering eller vatten- och avloppsledningar.

Så bildar du en gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning bildas genom en anläggningsförrättning. Då bestäms det hur anläggningen ska utformas och skötas, men också hur kostnader ska fördelas mellan de olika fastigheterna.

Eftersom det är fastigheter och inte fastighetsägare som är anslutna till gemensamhetsanläggningen, så gäller anläggningsbeslutet även framtida ägare till fastigheterna.

Ansök om anläggningsförrättning