• Halmstads webbplatser

Äganderättsutredning

En äganderättsutredning görs för att reda ut oklara äganderättsförhållanden och för att leda till lagfart för berörda markägare.

Ansök om äganderättsutredning