Hur gör jag med min döda häst?

Döda hästar måste tas hand om på ett miljömässigt säkert sätt för att undvika smittspridning av sjukdomar och minimera risken för förorening av vatten och liknande.

Destruktion

Det vanligaste sättet att omhänderta en avlivad häst är genom destruktion. Det innebär att den kroppens energi återvinns.

Det finns företag som samlar in döda djur och lämnar de till godkända anläggningar och där de går till förbränning. För lantbrukets djur är Svensk lantbrukstjänst Länk till annan webbplats. det enda företag som har riksomfattande insamling av döda djur. På deras webbplats kan du hitta en lokal entreprenör. Du kan även kontakta din veterinär eller länsstyrelsen för att få information om lokala entreprenörer.

Slakt

Du kan också låta slakta din häst på ett slakteri. Slakteriet kontrollerar att hästen har ett giltigt hästpass, som visar att hästen inte har någon smittsam sjukdom eller är behandlad med något läkemedel som ger karenstid för slakt. Därefter styckas hästen och blir livsmedel.

Kremering

Kremering är ett annat alternativ om du inte vill att hästen ska bli livsmedel eller användas till energiåtervinning. Vid kremering kan man få tillbaka hästens aska för att spara som minne, sprida eller gräva ner.

Gräva ner hästen

För att få gräva ner din häst måste du först ansöka om godkännande hos kommunen. Platsen måste godkännas av kommunen och du måste följa anvisningarna för att undvika smittspridning, förorening av vatten och liknande.

Det är mycket svårt att hitta en lämplig plats i kommunens slättbygd, beroende på befolkningstäthet och påverkan på ytvatten och grundvatten.

Anvisningar för nedgrävning av död häst i Halmstads kommun:

  • Avståndet till bostäder, dricksvattentäkter eller ytvattnet måste vara minst 200 meter.
  • Hästen får inte grävas ner i naturområden med värdefull växtlighet eller i ett område med fornlämningar.
  • Hästen ska täckas med minst 1,5 meter jord, så att djur inte kan gräva upp den.
  • Hästen ska begravas minst 1 meter ovanför normalt grundvattenstånd.
  • Jordlagret ska vara av lämplig struktur (sand, grus eller morän och helst tätare material som lera eller silt i botten).
  • Platsen bör märkas ut, till exempel med en stor sten.

Så ansöker du om att få gräva ner

Välj en lämplig plats och markera platsen på en karta.

Ansök om att gräva ner död häst

När du skickat in din ansökan kontrollerar vi den valda platsen. Om platsen inte godkänns har du möjlighet att välja en ny innan du får avslag på ansökan. När platsen är godkänd kan du begrava din häst enligt anvisningarna.

Observera att det alltid finns en skyldighet att kontakta veterinär vid misstanke om allvarlig smittsam sjukdom.

Avgift

Vi tar ut en handläggningsavgift för tiden vi lägger på ärendet. Lägsta avgift motsvarar två timmars handläggning. Timavgiften år 2021 är 1 120 kronor.