• Halmstads webbplatser

Värmepump och bergvärme

Att installera värmepump kan ge en vinst för både miljön och den egna ekonomin. Men samtidigt kan pumpar för bergvärme, jordvärme och ytvattenvärme påverka grundvattnet. Därför måste du göra en anmälan till kommunen inför installationen.

Anmäla eller ansöka om tillstånd?

När du ska installera en värmepump för mark, grund- eller ytvatten måste du lämna in en anmälan till kommunen.

Om du bor du inom ett vattenskyddsområde krävs det nästan alltid ett tillstånd. På Naturvårdsverkets webbplats kan du se en karta över vattenskyddsområden. Länk till annan webbplats.

Tänk på att anmäla och ansöka om tillstånd minst sex veckor innan du påbörjar installationen.

Ingen anmälan för luftvärmepump

För att installera en luftvärmepump behöver du inte anmäla eller ansöka om tillstånd. Men tänk på att ett vanligt problem med luftvärmepumpar är buller. Informera och diskutera med din granne innan pumpen installeras för att hitta bästa tänkbara placering.

Anmälan och ansökan

Anmäl och ansök om tillstånd för värmepump

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan och ansökan.