Energi- och klimatrådgivning

Tycker du att elräkningen är hög och vill ha tips på hur du kan spara energi eller producera din egen el? Undrar du vilka bidrag som finns för energisparande åtgärder? Kontakta en energi- och klimatrådgivare kostnadsfritt.

Ta hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivningen är oberoende och öppen för allmänhet, företag och organisationer i Halmstads och Laholms kommuner. Förutom enskild rådgivning riktar sig energi- och klimatrådgivningen också till grupper, till exempel på mässor och föreläsningar.

Energi- och klimatrådgivningen ger dig råd och stöd när du vill använda energi på ett effektivare sätt. Du kan till exempel få tips om:

 • solceller
 • uppvärmningsalternativ
 • laddstolpar för elbil
 • energianvändning i lokaler eller bostäder
 • fönster, isolering, belysning.

Låna elmätare

Undrar du hur mycket el dina apparater använder? Du kan kostnadsfritt låna en elmätare på bygg- och miljöförvaltningen på Kungsgatan 12 i Halmstad eller på biblioteken i Halmstad och på Stadsbilioteket i Laholm.

Har du en drickakyl – få hjälp att spara pengar och energi!

Vi erbjuder nu kostnadsfria timer till företag och organisationer med drickakylar.

Energianvändningen per kyl mäts och besparingen beräknas. Med hjälp av timern stängs kylen av när verksamheten har stängt och återstartas sedan inför öppningen. Bara kylar där produkterna inte påverkas stängs av.

När energirådgivarna senast drev drickakylsprojekt, 2016 och 2019, sparades i genomsnitt 1 500 kronor per år och kyl.

Rådgivningen ger opartisk och kostnadsfri hjälp till hushåll, organisationer och små och medelstora företag. Du kan välja att boka ett personligt möte med en rådgivare eller att få råd via telefon eller e-post.

Aktiviteter och föreläsningar

 • Fri entré
  Bildbeskrivning saknas för evenemanget: Batterilagring och stödtjänster
  7 mars 2024, 18.00–19.00
  Energi- och klimatrådgivningen arrangerar en digital föreläsning om energitjänster från batterilager, bland annat stödt...

Energispartips

 • Ta snabbare duschar.
 • Sänk inomhusvärmen – om du sänker med en grad kan du minska din kostnad för värme med fem till sex procent.
 • Tvätta när den allmänna elanvändningen är som lägst.
 • Stäng av apparater och släck lamporna.
 • Täta ditt hus.
 • Tänk efter vad du använder el till.
 • På Energimyndighetens webbplats kan du mer få tips på hur du energieffektiviserar hemma. Länk till annan webbplats.

Bidrag och skatteavdrag

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Småhusägare med el- eller gasuppvärmda småhus kan söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget gäller för materialkostnader när du byter från el- eller gasvärme till vissa andra värmesystem. Bidrag kan också ges för åtgärder i klimatskärmen som till exempel fönsterbyte och isolering under förutsättning att småhusägaren även fått bidrag till värmesystemsåtgärder för samma småhus.
Läs mer på Boverkets webbplats om vilka förutsättningar som gäller för att du ska kunna få bidrag Länk till annan webbplats..
Ansökan kan från och med 3 juli 2023 göras via Boverkets e-tjänst. Det är sedan länsstyrelsen som handlägger ansökningar och beslutar om bidrag.

Grön teknik

Som privatperson kan du få skattereduktion för grön teknik. Du kan nu få 20 procent av kostnaden i skattereduktion för installation av nätanslutet solcellssystem, 50 procent av kostnaden i skattereduktion för system för lagring av egenproducerad elenergi och 50 procent av kostnaden för laddningspunkt för elfordon. Skattereduktion ges på kostnad för arbete och material. Du kan som högst få 50 000 kr per person och år.

Du hittar mer information om grön teknik Länk till annan webbplats. på Skatteverkets webbplats.

ROT-avdrag

Du kan få skatteavdrag för arbetskostnaden för reparationer om- och tillbyggnader. Till exempel arbetskostnad vid byte av fönster, tilläggsisolering med mera.

Du hittar mer information om ROT-avdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Skatteverkets webbplats.