• Halmstads webbplatser

Elnät

I Halmstads tätort är det HEM Nät som äger och ansvarar för elnätet. Det är till dem du vänder dig om du har frågor om till exempel strömavbrott eller statistik om din förbrukning eller produktion.

Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM Nät) är dotterbolag till Halmstads Energi och Miljö AB.