Ändra bärande konstruktion

Ska du ändra konstruktionen så att en byggnads bärande delar berörs, eller ändra planlösningen i en byggnad avsevärt, måste du anmäla det till kommunen.

Gör anmälan