Uterum

Om du ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan du behöva bygglov. Det beror på vad och hur du vill bygga och var din fastighet ligger.

Om din fastighet omfattas av en detaljplan finns det planbestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Det kan gälla exempelvis byggnadsarea, byggnadshöjd eller avstånd till tomtgränser, men kan även reglera utseendefrågor. Du kan själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänstlänk till annan webbplats.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett uterum.

Undantag

För en- och tvåbostadshus kan finnas möjlighet att utan bygglov bygga till högst 15 kvadratmeter bruttoarea, så kallad attefallstillbyggnad. Du behöver då göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?

  • Situationsplan upprättad på en enkel nybyggnadskarta (max två år gammal) i skala 1:400. På denna ska tillbyggnaden ritas in med huvudmått och mått till två tomtgränser.
  • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. På planritningen ska befintlig byggnad vara med och alla rumsfunktioner angivna.
  • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. På fasadritningarna ska befintlig byggnad vara med. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns för större tillbyggnader.
  • Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara sparade i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Hur lång tid tar det?

Från det att du har lämnat in alla handlingar och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Det beror på hur stort ditt uterum är och hur komplicerad byggnaden är. Kontakta kommunen för mer information.