Garage eller carport

Garage eller carport kräver bygglov men det finns undantag som du kan läsa om här.

Om ditt garage eller carport omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelse så finns bestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Du kan själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänstlänk till annan webbplats.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för ett garage eller en carport.

Undantag

 • Ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för attefallsåtgärder. Du behöver dock göra en anmälan för attefallsåtgärder.
 • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga en komplementbyggnad utan bygglov under följande förutsättningar:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus
  • Komplementbyggnaden ska inte dominera över bostadshuset
  • Komplementbyggnaden ska vara fristående
  • Den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshuset
  • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
  • Att komplementbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området
  • Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan du även behöva göra en ansökan om strandskyddsdispens.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

 • Situationsplan upprättad på en enkel nybyggnadskarta (max två år gammal) i skala 1:400. Du ska rita in byggnaden och ange bredd och längd, placeringsmått samt färdig golvhöjd.
 • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in till exempel rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar.
 • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå. Exempelritning länk till material eller sida.
 • Sektionsritning skala 1:100 med ritningshuvud.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.

Hur ansöker jag?

Ansök om bygglov och andra åtgärder

Behöver jag en kontrollansvarig?

För ett garage eller en carport krävs det normalt inte en kontrollansvarig. Kontakta kommunen för mer information.