Temperatur i din bostad

Har du för varmt eller för kallt i din bostad? Om du har problem med temperaturen ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Får du inte någon hjälp kan du kontakta kommunen.

Riktvärden

Lufttemperaturen i en bostad bör inte understiga + 20°C eller överstiga + 24°C (vintertid). Sommartid kan högre temperaturer accepteras. Golvtemperaturen bör inte understiga + 18°C.

Om det är varmare eller kallare än så bör man mäta den operativa temperaturen, för att avgöra om temperaturen innebär en risk för människors hälsa. Den operativa temperaturen är ett medelvärde av lufttemperaturen och strålningstemperaturen från omgivande ytor.

I lokaler där rörelsehindrade, äldre och barn vistas bör temperaturen vara minst + 20°C.

Att tänka på

Placera helst inte din termometer i ett fönster eller på en yttervägg. Tänk även på att stora möbler eller tjocka gardiner framför elementen kan hindra den varma luften från att cirkulera i din bostad, vilket kan göra att lägenheten upplevs som kall eller dragig.

Anmälan om temperatur och drag

Om du inte får hjälp av din fastighetsägare kan du göra en anmälan genom att kontakta kommunen.