Buller och höga ljudnivåer

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som störande kan vara olika från person till person. Här får du råd om vart du ska vända dig och vad du kan göra om du störs av buller.

Hur mycket får det låta?

Höga ljudnivåer kan ge upphov till tillfälliga eller permanenta hörselskador. Men även lägre ljudnivåer i vardagen kan påverka oss negativt genom att vi får koncentrationssvårigheter eller störd sömn.

Det finns riktvärden för hur hög ljudnivån får vara i bostäder, vård- och undervisningslokaler, på konserter och liknande.

Om du störs av trafik

Om du störs av trafikbuller ska du vända dig till väghållaren, som ansvarar för vägars underhåll och skötsel. I tätorter är det oftast kommunen. För större vägar ansvarar oftast Trafikverket Länk till annan webbplats..

Om du störs av en verksamhet (nattklubb, restaurang, industri med mera)

Om du störs av en verksamhet i närheten av din bostad ska du kontakta den som driver verksamheten.

Om du störs av ljud i din bostad

Om du störs av ljud i din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Om du störs av dina grannar ska du alltid prata med dem först. Om det inte hjälper kan du kontakta fastighetsägaren.

Om du störs av byggarbetsplatser

Om du störs av buller från en byggarbetsplats ska du kontakta den som ansvarar för byggnationen.

Du ska i första hand vända dig till den som orsakar bullret. Om det inte hjälper kan du kontakta kommunen.