Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Så här ska bygglovsritningar se ut

  • Ritningarna ska vara fackmässigt utförda.
  • Ritningarna ska vara gjorda/kopierade med svart text och svarta linjer på vitt papper. Använd inte rutat papper då det försvårar inskanning av dokumentet.
  • Önskvärd storlek är A3 format, där både fasad- och planritning ryms på samma papper.
  • Ritningarna ska vara nedvikta till A4-format.
  • Ritningarna ska vara i skala 1:100. En skala på 1:100 betyder att byggnaden är förminskad 100 gånger. En meter i verkligheten blir alltså 1 cm på ritningen. Skalstock ska ritas in på ritningarna.
  • Ritningen ska visa vad som ska förändras och på vilket sätt. Ska du göra en tillbyggnad eller ändring skall detta redovisas på planritningen tillsammans med utseendet på den befintliga byggnationen.
  • Ritningen ska visa mått och vad de olika utrymmena i byggnaden ska användas till. Varje utrymme i byggnaden ska redovisas.
  • På varje ritning ska det finnas ett ritningshuvud, som ska innehålla fastighetsbeteckning, handlingens innehåll, skala, pappersformat samt vem det är som ritat och datum. Detta ska vara placerat i ritningens nedre högra hörn.