Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Revidering av utvecklingsprogram

En gång per mandatperiod ska utvecklingsprogrammen ses över. Årligen sker uppföljning av åtgärdslistan och inhämtning av nya idéer till underlaget till planeringsdirektivet, utifrån målbilden i programmet. Revideringen av programmet bör innebära att samma mall för utvecklingsprogrammen följs det vill säga att det innehåller en målbild, utvecklingsområden, ambitioner och strategierer. Styrgruppen (företrädare för samhällsföreningen på orten och utvalda politiker) leder arbetet med revideringen, kommunstyrelsen är beslutsinstans.

I samband med revideringen ställs frågor till de boende på orten som till exempel:

 • Är framtidsbilden fortfarande aktuell? Behöver den uppdateras?
 • Vad har vi uppnått?
 • Vilka frågor behöver vi fortsätta jobba med?
 • Har vi samma fokus eller behöver vi flytta fokus till andra frågor?
 • Hur involverar vi dem som bor i på orten i utvecklingsarbetet?

Processen för revidering

 1. Öppet dialogmöte hålls.
 2. Någon form av ungdomsaktivtet genomförs.
 3. Resultatet sammanställs av projektledaren tillsammans med samhällsföreningen.
 4. Samhällsföreningen förankrar resultatet i sin styrelse och informerar sina medlemmar om att arbete med revideringen satts igång.
 5. Allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter till revideringen på olika sätt, till exempel genom samhällsföreningens årsmöte, via projektets hemsida och till samhällsföreningen.
 6. Projektledaren tar fram ett förslag (i samarbete med arbetsgruppen), samhällsföreningen lämnar synpunkter.
 7. Styrgruppen godkänner förslaget
 8. Förslaget går via samhällsbyggnadsprocessen som ett informationsärende för att revideringen ska få en bred förankring inom kommunens organisation.
 9. Kommunstyrelsen fattar beslut om det reviderade förslaget.