Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Projekt SMS

Sociala aspekter & Medborgardialog i Stadsplaneringen

Projekt SMS var ett Interreg IVA-projekt inom delprogrammet Kattegat-Skagerrak (KASK). Projektet hade fyra parter, två i Norge och två i Sverige: Fredrikstads kommune, Kristiansands kommune/Vestagders fylkeskommune, Göteborgs stad (Lead partner) och Halmstads kommun. Region Halland var medfinansiär.

Syfte

Syftet har varit att i samverkan mellan norska och svenska kommuner arbeta fram  verktyg för att säkerställa att sociala perspektiv, inklusive folkhälsa och kultur, bredvid ekonomiska och ekologiska perspektiv, får en given roll i all stadsplanering.

Projektet skulle även leda till att goda modeller för medborgardialog vidareutvecklades och användes.

Modeller och verktyg som har utvecklats genom projektet ska göras tillgängliga och användbara för andra som arbetar med stadsplanering i (KASK)-regionen.

Verktygen

Här följer en kort beskrivning av de fyra framtagna verktygen inom SMS.

Social konsekvensbeskrivning

används för att beskriva konsekvenser av ett planförslag och för att tydliggöra de sociala behoven i den byggda miljön. SKB kan även belysa intressekonflikter och ge förslag på åtgärder.

Medborgardialog

används för att tillvarata invånarens tankar och kompetenser. Ett utökat invånardeltagande fångar upp sociala aspekter som är viktiga i byggandet av en hållbar stad.

Urbant friluftsliv

sätter fokus på invånarnas möjligheter till rekreation och naturupplevelser i städer och bostadsområden.

Kulturmiljöer och kulturarenor

är ett verktyg för dig som vill dra nytta av kulturen som positiv kraft i samhällsbyggandet, dels genom bevarandet av kulturminnen och kulturmiljöer, dels genom skapandet av kulturella mötesplatser.