Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Framtid Getinge - Bästa läget

I utvecklingsprogrammet Framtid GetingePDF finns fyra ämnesområden; Läge, natur och identitet, Centrum, boende och mötesplatser, Näringsliv, arbete och infrasturktur samt skola, sport och fritid. Vart och ett inleds med en del av framtidsbilden, hur vi tillsammans kan utveckla Getinge. Genom dialogmöten, enkäter och engagemang från invånarna och verksamma kommer en idélista att tas fram med förslag på aktiviteter och åtgärder som leder i riktning mot framtidsbilden.

Information om utvecklingsprogrammet

Framtid Getinge har i ett inledande skede varit en del i EU-projektet SMS (Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen) där metoder har utvecklats som berör de sociala frågornas roll i stadsplaneringen och medborgarnas möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Styrgruppen för framtid Getinge består av kontaktpolitker ur kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, Jenny Axelsson (C) ordförande, Stefan Pålsson (S), Christofer Lundholm (M), samt företrädare för Getinge samhällsförening (använd länken under kontakt).