Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fördjupad översiktsplan för norra Halmstad

Halmstads kommun har startat ett arbete kring hur Haverdal, Steninge, Harplinge, Getinge och Kvibille med omgivning ska utvecklas i framtiden. Detta sker genom att en fördjupad översiktsplan för området tas fram. Ambitionen är att ge tydliga och konkreta förslag kring hur samhällsutvecklingen i området ska ske på längre sikt.

Möjligheter för en ny tågstation kommer att studeras. Förslag kommer att ges på hur ny bebyggelse, samhällsservice, nya arbetsplatser och andra funktioner kan utvecklas.

Aktuell information

Under februari 2019 genomfördes en webbenkät i syfte att ta reda på vilka platser som uppleves som bra och vilka platser som behöver utvecklas. Resultatet redovisas nedan.

Arbetet startade den 11 september 2018 genom att kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för norra Halmstad.

Resultat webbenkät

Alla synpunkter från webbenkäten har sammanställts dels i ett dokument och dels i karta nedan.

Vad händer nu?

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen fortsätter och synpunkterna från webbenkäten blir en viktig del i underlaget inför framtagandet av ett planförslag för området.

Vad vill vi uppnå?

Ambitionen är att ge tydliga och konkreta förslag och ställningstaganden kring samhällsutvecklingen i norra Halmstad på längre sikt. Detta sker genom att studera möjligheter för ett nytt stationsläge och samtidigt undersöka och ge förslag på hur bebyggelseutveckling, samhällsservice, arbetsplatser och andra funktioner kan utvecklas i de norra delarna av Halmstads kommun.

Hur ska arbetet gå till?

Arbetsprocessen inleds med att kommunen tar fram olika underlag och utredningar och träffar aktörer som Trafikverket, Region Halland, Hallandstrafiken med flera.

Processen med att ta fram en fördjupad översiktsplan styrs av plan- och bygglagen och är i princip densamma som för den kommunövergripande översiktsplanen.