Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Centrumutvecklingsplan

Halmstad kommun växer och med en ökad befolkning och en växande stad ställs nya krav på stadskärnan och de centrala delarna av staden. Halmstad behöver utvecklas från att vara en stor småstad mot att bli en liten storstad och ta tillvara på storstadens attraktionskraft i form av utbud och utvecklingsmöjligheter utan att tappa småstadens styrkor i närhet, trygghet och enkelhet.

För att möta den framtida utvecklingen av de centrala delarna av staden finns det ett behov av att ta fram en tydlig målbild och en plan hur man ska jobba för att fysiskt nå denna målbild – detta i form av en centrumutvecklingsplan.

Aktuell information

Arbetet med centrumutvecklingsplanen drog igång under vintern 2018.

Dialoger i arbetet kommer genomföras under våren 2020 i samband med skapandet av en målbild.

Arbetet med centrumutvecklingsplanen är indelat i tre skeden:

  • En analysdel med syftet att få en grund att stå på. Ett dokument tas fram som sammanfattar och analyserar centrums historiska framväxt och även ger en nulägesbild. Att veta vilka vi har varit och vilka vi är idag hjälper oss att ta ställning till vilken väg vi bör välja framåt.
  • Att skapa en målbild för utvecklingen av centrum. Arbetet utgår ifrån att stärka stadens attraktivitet genom att lyfta fram vad som är unikt med just Halmstad, vad man bör utgå ifrån samt vilka värden som behöver förstärkas.
  • Ett planförslag tas fram som grundar sig på det genomförda arbetet med analys och målbild. Dokumentet ska slå fast strategier och tydliggör för stadens framtida fysiska planering.