Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tomträtt

Tomträtt är en form av nyttjanderätt. För rätten att använda marken betalar tomträttshavaren en årlig avgift till kommunen. Avgiften bestäms med utgångspunkt från senaste kända marktaxeringsinvärde och omräknas senast ett år innan tiden för avgäldsperioden går ut. Avgäldsperioden löper vanligen på 10 eller 20 år. Har du ett avtal som är tecknat före 1953 är upplåtelsetiden 60 år med oförändrad avgäld. När avtalet upphör erbjuds du normalt ett nytt tomträttsavtal.

Skatteverket länk till annan webbplatsbeskattar och värderar marken på samma sätt som alla andra tomter.Tomträtten är den nyttjanderätt som ligger närmast äganderätten och du har samma rättigheter och skyldigheter som om du själv vore lagfaren ägare. Du har även rätt att belåna din tomträtt. Samhällsbyggnadskontoret upplåter marken för kommunens räkning.

Uppsägning

Som tomträttshavare kan man inte säga upp avtalet, men du kan sälja tomträtten när du vill.

Deklaration

Tomträttsavgiften är avdragsgill i självdeklarationen på samma sätt som räntor på lån. Alla privatpersoner som har en tomträtt får varje år en kontrolluppgift från kommunen. Kontrolluppgift ges enbart på den avgäld som finns registrerad hos kommunen för repektive beskattningsår.

Försäljning av tomträtt

Tomträttshavaren är skyldig att anmäla ägarbyte till samhällsbyggnadskontoret.

Friköp av tomträtt

Som tomträttshavare har du möjlighet att friköpa din tomträtt. Kontakta Halmstads kommun för att få reda på vilka villkor som gäller.

Priset kan du själv räkna ut genom nedanstående formler för friköp.

10-årig avgäldsperiod:
Marktaxeringsvärde – avdrag för anläggande av trädgård (10 %) – avdrag för
VA-anslutning (schablonbelopp från Skatteverket, i dagsläget 90 000 kr) x
omräkningsfaktor 1,33 x 0,9 (kommunen lämnar rabatt på 10 %) = friköpspris

20-årig avgäldsperiod:
Marktaxeringsvärde – avdrag för anläggande av trädgård (10 %) x
omräkningsfaktor 1,33 x 0,9 (kommunen lämnar rabatt på 10 %) = friköpspris