Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Framtid Oskarström

Nu pågår flera olika åtgärder för inom Framtid Oskarström, ett utvecklingsprojekt som drivs tillsammans med Samhällsföreningen i Oskarström. Arbetet inom Framtid Oskarström koncentraras nu till  EU-projektet On Board som du kan läsa mer om här.

Styrgruppen för framtid Oskarström består av kontaktpolitker ur kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, Jenny Axelsson (C) ordförande, Carl-Johan Berthilsson (M), Tania Bengtsson (V) samt företrädare för Oskarströms samhällsförening (använd länken under kontakt).

Rapportering samt genomgång av åtgärdslistan och uppdatering av idélistan, stod på dagordningen vid förra styrgruppsmötet.

Bland annat fördes diskussioner kring:

  • Utveckla företagande i Oskarström
  • Behovet av hundrastgårdar i Oskarström.
  • Stationsområdet behöver ge ett välkomnande intryck.
  • Vad händer på Jutan?
  • Laxtrappan
  • Samhällsföreningen i Oskarström berättar vilka aktiviteter som är på gång i Oskarström.

Information om utvecklingsprogrammetlänk till annan webbplats

Framtid Oskarström har i ett inledande skede varit en del i EU-projektet SMS (Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen) där metoder har utvecklats som berör de sociala frågornas roll i stadsplaneringen och medborgarnas möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.