Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Framtid Kvibille

Nu finns det ett antaget utvecklingsprogramPDF och framtidsbild för Kvibille. Framtidsbilden har konkretiserats i fem ämnesområden leva och bo, näringsliv och sysselsättning, gå och ta sig runt, skola och lärande och uppleva och kultur. Varje område innehåller rubrikerna det här vill vi uppnå, (ambitioner), och så här tänker vi göra, (strategier). Utvecklingsprogrammet kompletteras med idélista och åtgärdslista som uppdateras löpande varje år.

Aktuella dokument

IdélistaPDF

ÅtgärdslistaPDF

Genomförda åtgärderPDF

Utvecklingsprogram Framtid KvibillePDF

Styrgruppen för Framtid Kvibille består av kontaktpolitker ur kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, Jenny Axelsson (C) ordförande, Fabio Ishaq (SD), Tania Bengtsson (V) samt företrädare för Kvibille Allförening (använd länken under kontakt).