Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Restaurang och samlingslokal på Tyludden

Syftet med att ändra gällande detaljplan är att marken inom fastigheten Tyludden 1:7 ska få en utökad användning.
Utöver varmbadhus tillåts även samlingslokal och restaurang.

Röd markering visar fastigheten Tyludden 1:7.

Detaljplanen vann laga kraft den 31 maj 2019.

Planförslaget i korthet

Ändringen innebär enbart en utökning av användningen inom den byggrätt som finns enligt gällande detaljplan. Nu gällande regleringar i övrigt kvarstår i enlighet med gällande plan.

Ett genomförande av ändringen innebär en möjlighet till komplettering av det serviceutbud som idag finns i Tylösand, vilket bedöms vara i linje med intentionerna i gällande översiktsplan.