Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bostäder och allmän service på Ranagård

Cirka 400 nya bostäder och allmän service som till exempel äldreboende, skola och förskola planeras inom Bergsgård 1:6 med flera. Här ligger fokus på boende för en hållbar livsstil och effektivt utnyttjande av marken.

Detaljplanen vann laga kraft den 12 mars 2018. Nu förbereder kommunen för en projektering av gator och VA.

Planförslaget i korthet

  • Detaljplanen tillåter 400 bostäder, två förskolor, en skola och ett äldreboende.
  • Blandad bebyggelse med variation av olika boendetyper och upplåtelseformer som till exempel flerbostadshus 3-4 våningar, radhus, kedjehus och friliggande villor.
  • Bussgata och säkra cykelbanor ska ge goda förutsättningar för hållbart resande.
  • Grönområden ska skapas i området och karaktäristiska landmärken  bevaras. Upprustning och utveckling av Trottaberget möjliggörs.
  • Nya torgytor föreslås vid befintliga busshållsplatser.